Jak je na tom Česká republika s recyklací?

Evropská agentura pro životní prostředí představila studii, která popisuje stav recyklace v ČR s porovnáním evropských zemí.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) sídlící v Kodani, je výzkumná agentura, kterou vytvořily stály EU. Tato agentura poskytuje informace a radí, jak zajistit čisté a zdravé životní prostředí, ochranu přírody a chytrou ekonomiku.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala studii, ze které plyne, že Česká republika je velmi pozadu v žebříčku recyklace odpadů.

Průměr recyklace odpadů v EU se pohybuje kolem 35 %, v České republice je to pouze 31 %. Napříkad Německo, které je na druhém místě v žebříčku, recykluje 62 %, Belgie 58 % a Švýcarsko 51 % odpadů.

EEA dále doporučuje České republice tato opatření:

  • zvýšit poplatky za skládkování
  • za spalování odpadu zavést poplatek
  • umožnit domácnostem třídění kuchyňského odpadu a zbytků a zeleného odpadu ze zahrad (tyto odpady tvoří největší část popelnic)

Chcete zvýšit procento recyklace odpadů v ČR? Rádi vám poradíme, jak správně recyklovat.