308 kg komunálního odpadu v průměru

V roce 2012 vyprodukoval každý občan České republiky v průměru 308 kilogramů komunálního odpadu.

Z těchto 308 kiligramů dále vytřídil v průměru 43 kilogramů. Množství odpadů, které končí v popelnicích, tak konečně po několika letech kleslo. Objem vytříděného odpadu je mnohonásobně vyšší než před deseti lety. Bohužel, v posledních několika letech však stagnuje.

Ve srovnání s jinými zeměmi jsme podprůměrnými producenty odpadů. Jsme výrazně pozadu za celoevropským průměrem, který předloni dosáhl hranice 500 kilogramů na osobu.

Hlavními původci odpadů jsou podniky, jejichž činností vzniklo vloni 19,9 milionů tun odpadů a skoro všechen nebezpečný odpad.

Chcete se více zapojit do třídění odpadů, poradíme vám, jak třídit neobvyklý a nebezpečný odpad z domácnosti.