ELEKTROWIN zajistí zpětný odběr solárních panelů

Společnost Elektrowin zajistí zpětný odběr solárních panelů a jejich ekologické zpracování po zkončení jejich životnosti.

Do 30. června 2013 museli všichno provozovatelé solárních panelů bez rozdílu uzavřít smlouvu s některým kolektivním systémem. Povinnost, kterou doposud plnili výrobci a dovozci elektrospotřebičů, se teď dotýká i fotovoltaických panelů.

Návrh vyhlášky MŽP stanuvje minimální příspěvek ve výši 8,50 Kč/kg. Tyto příspěvky budou ve stanoveném období vybírány formou splátek.

ELEKTROWIN je největší kolektivní systém v ČR a garantuje transparentní zacházení s vloženými prostředky a vyúčtování příspěvků v okamžiku realizace zpětného odběru.

Poplatky, které jsou určené na sběr a recyklaci solárních panelů budou striktně odděleny od poplatků, které se týkají ostatních elektrozařízení.

ELEKTROWIN a.s. je největší kolektivní systém zaměřenýn na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v ČR. Od roku 2005, kdy byl založen, zrecykloval již více než 150 000 tun vyřezených elektrospotřebičů. Společnost ELEKTROWIN a.s. zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a recyklace elektroodpadu.