Evropská legislativa zpřísní pravidla zpětného odběru elektroodpadu

Aktuálně se v rámci EU připravuje nová legislativa, která by měla zpřísnit podmínky pro členské státy, které se týkají množství zpětně odebraného elektroodpadu vůči množství, které je uvedeno na trh.

Již 8 let v ČR funguje zpětný odběr elektrospotřebičů. Odběrných míst, kde může občan starý elektroodpad odevzdat, stále přibývá. I přes tato fakta více než dvě třetiny lidí netřídí tento nebezpečný odpad. Proto také řada elektrospotřebičů končí v komunálním odpadu.

Proto se v rámci Evropské unie připravuje legislativa, která zpřísní podmínky všech členských států. Objevil se nápad, aby občané byli finančně motivování, tzn. aby za odevzdaný elektroodpad získali finačnní odměnu. Otázkou však je, jak by se tato odměna promítla do výše recyklačního poplatku, který je zahrnut v ceně všech elektrospotřebičů.

Věřme tedy, že počet zodpovědných občanů bude stále růst a v budoucnu bude třídění elektroodpadu stejně automatické, jako třídění plastů.