Katalog kovového odpadu, který nesmějí sběrny vykupovat

Svaz měst a obcí České republiky (SMO) vydal ve spolupráci s dalšími českými orgány metodiku a obrazový katalog kovového odpadu, který nesmějí sběrny od fyzických osob vykupovat. Cílem je omezit krádeže kovu a snížit množství nelegálně ukradených součástek, které končí ve výkupnách.

„Věříme, že katalog a metodika pomohou omezit nelegální výkup kovů. Výkupny se už totiž nebudou moci vymlouvat, že nevědí, jak ten který předmět, který podle zákona nesmí vykupovat, vypadá," uvedl Pavel Drahovzal, předseda správní rady Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO).


Obrazový katalog pro sběrny druhotných surovin a také metodika k provádění kontrol zařízení ke sběru a výkupu kovů z pozice měst a obcí vznikla ve spolupráci Svazu měst a obcí České republiky, Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO), Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), Policie ČR, České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a České obchodní inspekce (ČOI).

Kde najdete obrazový katalog kovového odpadu

Obrazový katalog i metodika je k dispozici u všech organizací, které se podílely na vzniku této dokumentace. Oba dokumenty si můžete navíc stáhnout zdarma na stránkách IURMO.
Přečtěte si také, jak vysokou škodu způsobili v loňském roce zloději kovů.