Krádeže kovů řešíme zabavením kovů i kárky

Minimálně jednou denně přistihnou strážníci v Ústí nad Labem sběrače kovů, který není schopen prokázat, kde k němu přišel.

V případě, že sběrač kovů není schopen dokázat, kde ke kovu přišel, strážníci v Ústí nad Labem mu zabaví nejen kov, ale také kárku, na které kov převáží.

Díky tomu, že sběračům kovů strážníci zabaví i kárku, dochází tak částečně k zabránění rozsáhlých kráděží kovů ve městě.

Pokud sběrači nedokáží doložit, kde ke kovu přišli, mohou ho strážníci zabavit. V tu chvíli se kov stává nálezem a patří obci. Zabavený kovový odpad si radnice ponechává i s kárkami.

Ze zákona je potřeba mít uložený nález alespoň po dobu půl roku, během které se o něj majitel může přihlásit. Po uplynutí této doby jsou nálezy likvidovány. Kovy se předávají do sběren druhotných surovin. Peníze z prodaného šrotu zůstávají radnici.