Seznamte se s metodikou pro řešení neoprávněného nakládání s odpady

Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka připravilo pro orgány veřejné zprávy Metodiku pro řešení neoprávněného nakládání s odpady.

Jak se uvádí přímo v metodice: "...je určena orgánům veřejné správy, které se při své činnosti mohou setkat s neoprávněným nakládáním s odpady, zejména Policii ČR, Celním úřadům, obecním úřadům a obecní/městské policii. Takové jednání může být značně nebezpečné pro obyvatelstvo a současně může dojít k negativnímu dopadu na životní prostředí."

Jinými slovy, orgány veřejné správy zde mají popsány postupy, jak správně reagovat na zjištěnou situaci. Na jakou organizaci se obrátit při řešení nedostatků nebo jak vlastně odhalit porušování předpisů.

Metodika zahrnuje seznamy nejčastějších nedostatků při nakládání s odpady

V příručce najdete různé modelové situace neoprávněného nakládání s odpady nebo možnosti využití informací a zdrojů dat, možné znaky nelegálních skladů odpadů apod. A mimo jiné jsou zde uvedeny i seznamy nejčastějších nedostatků, jako třeba:

Celou příručku si můžete stáhnout na stránkách serveru Enviweb.cz.