Metodologický pokyn, jak poznat, zda je sběrna legální

Svaz průmyslu druhotných surovin České republiky vydal manuál, jak ověřit že jsou výkupny a sběrny ve vašem okolí provozovány legálně.
  • Každá výkupna musí být označena
  • Každá výkupna musí mít platný souhlas Krajského úřadu (rozhodnutí)
  • Každá výkupna musí mít KÚ schválený provozní řád
  • Platnost oprávnění k provozování výkupny ověříte na KÚ
  • Žádná výkupna nesmí přijímat odpady v době od 22 – 06 hod.
  • Obec je příjemcem 50% uložené pokuty, pokud správní řízení vede ČIŽP či ORP

Tak lze v stručnosti shrnout jednotlivé kroky, které popisuje metodologický pokyn, a na kterých si ověříte, zda jsou sběrné suroviny či výkupny legální. Pokyny jsou sepsány stručně, jednoduše a jsou rozděleny do třech jednoduchých sekcí, z nich každá objasňuje právě tyto výše uvedené informace.

Stáhněte si manuál přímo od zdroje

Manuál neboli metodologický pokyn si můžete stáhnout ve formátu PDF na odborném portálu Svazu průmyslu druhotných surovin.