Nejlepší sběrný dvůr najdete v Uherském Hradišti

1. místo v soutěži o nejlepší sběrný dvůr obsadilo Uherské Hradiště.

Kolektivní systém Asekol vyhlásil veřejnou soutěž o titul Nejlepší sběrný dvůr České republiky. Soutěže se zúčastnilo přes 1170 dvorů z celé ČR a hodnotila se jejich dostupnost, čistota, otevírací doba, rozsah služeb a ochota pracovníků.

Mezi všemi dvory z obcí nad 10 tisíc obyvatel vyhrála nakonec společnost Sběrné suroviny UH, s.r.o. v Uherském Hradišti. Sběrnému dvoru přijeli osobně poblahopřát zástupci společnosti Asekol a zástupci odboru životního prostředí města Uherské Hradiště. Sběrný dvůr získal za 1. místo odměnu 70 tisíc korun na další rozvoj.

Ředitel sběrného dvora Uherské Hradiště, Rudolf Mazánek ml., k výhře uvedl: „Jsme mile potěšeni, kolik pozitivních ohlasů náš sběrný dvůr dostal. Toto ocenění poukazuje na to, jak jsou lidé v našem městě aktivní ve třídění odpadu a usilují o pořádek kolem sebe. Za což jim patří velký dík! Dále velká zásluha patří městu Uherské Hradiště, které vytváří ve spolupráci s naší firmou podmínky pro provoz sběrného dvora a dalším partnerským obcím, Kunovice, Staré Město, Ostrožská Nová Ves, Kostelany nad Moravou, Uherský Ostroh, Boršice u Buchlovic, Bílovice, jejíž občané mohou taktéž využít služeb našeho sběrného dvora a odevzdat svůj odpad v ulici Průmyslová.“

A k odměně Rudolf Mazánek ml. dále dodává: "Finanční odměna bude z jedné čtvrtiny použita jako odměna za dobře vykonanou práci pro naše zaměstnance sběrného dvoru a zbylá část se použije na dovybavení sběrového dvora technickými prostředky."

Společnost Sběrné suroviny UH, s.r.o. nebyla oceněna poprvé

“Ano, letos se nám podařilo získat ocenění vstřícného zaměstnavatele regionu, umístit se mezi 10 nejlepších firem ve Zlínském kraji, stát se nejlepším sběrným dvorem v České republice, a obdržet finanční rating AAA, jenž poukazuje na naši bezproblémovou finanční stabilitu. Všechny uvedené ocenění jsou zásluhou celého týmu Sběrných surovin UH, s.r.o., nicméně stále máme co zlepšovat, tak aby byli naši zákazníci plně spokojeni. Já mohu za celý kolektiv slíbit, že na tom budeme permanentně pracovat,“ dodává obchodní ředitel Rudolf Mazánek, ml.

Z výsledků soutěže také vyplývá i to, že lidé v Uherském Hradišti vědí, jak správně nakládat s odpady. Jsme rádi, že v nich máme takový příklad.