Nejvíce se recykluje železo a hliník

Některé suroviny lze získávat zpět z miliard tun odpadu, které každý den lidé vyprodukují. Obvyklým příkladem je recyklace kovů.

Ze zpracovaného šrotu pochází až polovina železa a jedna třetina hliníku. Recyklace má také samozřejmě velmi příznivý dopad na životní prostředí, které je méně zatěžováno nejen odpady, ale také těžbou surovin.

Nejvíce je recyklováno železo a hliník, dále pak olovo, měď a rtuť. Vzhledem k vysokým cenám je výhodné také recyklovat i malé množství kovů, které se v některých výrobcích objevují. Jde například o zlato nebo platinu.

Prohlédněte Youtube video Recyklace kovů, dozvíte se více informací, jak vlastně funguje recyklace kovových odpadů.

Máte-li doma starý železný odpad, neváhejte a navštivte nejbližší kovošrot. V případě, že váš vůz dosloužil, zavezte ho na autovrakoviště a zajistěte mu ekologickou likvidaci.