Ocenění za třídění elektroodpadu

Obce z Jihomoravského kraje získaly ocenění za třídění elektroodpadu.

Obce, které tento rok nejlépe třídily elektroodpad získaly ocenění a finanční odměnu.

Vítězstvím ve sběru a třídění drobných elektrozažízení v letošním roce se může pochlubit obec Vavřinec - Blansko, kde každý občan v průměru vytřídil 1,33 kg drobného elektroodpadu. Na druhém místě se umístila obec Borkovany - Břeclav, s průměrnou hodnotou třídění 0,87 kg na obyvatele.

V rámci větších obcí (více než 1 500 obyvatel) vyhrál městys Lysice - Blansko, kde výtěžnost na obyvatele byla 5,44 kg.

Ocenění předávaly společnosti ASEKOL a ELEKTROWIN.