Politika druhotných surovin ČR

Na zasedání 16. října 2013 vzala vláda na vědomí Politiku druhotných surovin ČR.

Vláda schválila stanovené cíle a uložila předložení do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí.

Hlavním cílem je nahradit primární přírodní ztroje druhotnými surovinami a přispět tak ke snížení materiálové a energetické náročnosti výroby.

Vizí dokumentu je Přeměna odpadů na zdroje. Dokument stanovuje 5 stratecických cílů a 14 opatření.

Máte doma starý a nepotřebný kovový, papírový či plastový odpad? Navštivte výkup druhotných surovin a šetřete životní prostředí.