Poslanci dali definitivní zelenou novele o odpadech

Poslanci dne 24.9.2014 definitivně schválili novelu zákona o odpadech. Umožnili tak krajům mluvit do činnosti sběren odpadů. Na druhou stranu ale odmítli senátní verzi novely pro úplný zákaz výkupu odpadů od fyzických osob.
Poslanci schválili normu, která mimo jiné:

  • Požaduje od 1. ledna 2015 zavést ve městech a obcích tříděný sběr kovů a bioodpadů.
  • Zakazuje od roku 2024 skládkování směsných komunálních odpadů.
  • Zpřesňuje, že na skládky se může bezplatně ukládat pouze 20 % celkové hmotnosti odpadů = technické zabezpečení skládek.

S těmito předpisy však vyvstalo spoustu otázek, které lze vyjasnit pouze vydáním vyhlášek ministerstva životního prostředí. Patří mezi ně například otázka, jaký má být rozsah povinného třídění bioodpadů, nebo jakým způsobem se bude nakládat se směsným odpadem, když nebude možnost jeho skládkování. S tímto také souvisí programové prohlášení vlády, které se na jednu stranu zavázalo zvýšit úroveň recyklace odpadů, ale na druhou stranu touto novelou podporuje ty, kteří chtějí odpady spalovat.

Míček je na straně Ministerstva životního prostředí

Novela zákona o odpadech má tedy značné mezery, na což od začátku upozorňuje odborná veřejnost. I tak novela ve středu 24.9. prošla a nyní je míček na straně ministra životního prostředí, Richarda Brabce. Uvidíme tedy, jak se ještě do konce roku změní fungování kovošrotů, městských skládek a nakládání s odpady obecně.