Ročně vytřídíme přes 3 300 tun nápojových kartonů

Společnost Tetra Pak provedla výzkum, ze kterého vyplynulo, že v České republice třídí použíté nápojové kartony 55,3 % obyvatel a z toho 26,1 % je třídí pravidelně.

V průměru Češi vytřídí 9 tun nápojových kartonů denně, což je ročně až 3 319 tun, je to přibložně 20 % z celkového objemu použítých nápojových kartonů.. Bohužel, za ostatními odpady, jako je sklo, plast a papír, tato čísla dost zaostávají.

Evropský průměr se pohybuje kolem 37 % a toto číslo každoročně roste.

Chcete se dozvědět o třídění nápojových kartonů více? Zajímá vás, co z nápojových kartonů lze vyrobit? Přečtěte si náš článek V třídění nápojových kartonů patří ČR na samotný chvost EU.