Rokytenští hasiči si přivydělávají sběrem šrotu a ještě přitom pomáhají dětem

Získávání financí na činnost různých spolků, mezi které patří Sbor dobrovolných hasičů, je většinou velmi náročné. A tak si jejich členové vypomáhají, jak mohou. V Rokytně například sběrem železného šrotu.

V Rokytně připravují občané nepotřebný šrot na hromadách před svými domy. Rokytenští hasiči se ho tam pravidelně vyzvedávají a odevzdávají do sběren kovového odpadu. Dalo by se tedy říci, že je to v podstatě příspěvek domácností na činnost sboru. Lidé to dělají dobrovolně a zdarma.

Z vydělaných peněz si hasiči pořídí například vycházkové uniformy či jinou výstroj. Část obnosu však věnují také na uspořádání Dětského dne, kam věnují různé ceny a zajistí dětem i občerstvení.

Snahu občanů a hasičů maří nepřizpůsobiví

Jak mimo jiné uvedli pro internetový magazín Ždárské Vrchy členové Sboru dobrovolných hasičů Rokytno: "V poslední době narážíme na další problém. Občané musí vše nachystat na poslední chvíli, protože pokud někdo připraví ve větším předstihu, šrot neskončí v rukou hasičů. Vždy jsou v tuto chvíli velice aktivní nepřizpůsobiví občané, kteří zvládnou alespoň něco odvézt před svozem hasičů. Ne jinak tomu bylo i letos, naštěstí zmizela připravená hromada jen u jednoho domu."