Seminář nejen pro Zelené firmy

Na půdě Mendelovy univerzity v Brně se uskuteční čtvrý ročník Semináře nejen pro Zelený firmy.

Letošním tématem semináře budou Vývojové trendy v oblasti vysloužilých elektrozařízení a odpadového hospodářství.

Na tento seminář se mohou letos přihlásit nejen firmy, které patří do projektu Zelená firma, ale i odpadoví hospodáři, odborná veřejnost a studenti.

Seminář bude věnován tématům jako je odpadové hospodářství - zpětný odběr, logistika, zpracování odpadů, recyklace elektroodpadu, výzkum a vývoj. Pozornost bude také zaměřena na problematiku nelegálního prodeje firemního elektroodpadu.

Program semináře si můžete stáhnout zde.