Soutěž: Sběrný dvůr roku 2013

V ČR je více než 1 160 sběrných dvorů. Občané mohou jednotlivé sběrné dvory hodnotit a nejlepší z nich budou oceněni.

V dnešních dnech byla zahájena soutěž Sběrný dvůr roku. V soutěži budou hlasovat přímo občané ČR a sběrné dvory s nejlepšími výsledky budou oceněni. Odměnu mohou navíc získat i občané, kteří hlasovali. Těšit se mohou na mobilní telefon Samsung.

Tuto soutěž vyhlásila nezisková organizace ASEKOL, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrospotřebičů.

Soutěž bude trvat až do listopadu, kdy proběhne závěrečné vyhodnocení. Kromě výsledků hlasování občanu bude také přihlédnuto k počtu surovin, které dvůr shromažďuje. Pro příklad jde o sklo, plasty, kovy, elektrospotřebiče, papír a další komodity.

Nejlépe hodnocený sběrný dvůr:

  • v kategorii obcí do 10 000 obyvatel získá finanční odměnu 30 000,- Kč,
  • v kategorii obcí nad 10 000 obyvatel získá finanční odměnu 70 000,- Kč.

Hlasování probíhá na portálu Sběrné dvory.