V loňském roce jsme vyhodili v průměru 307 kg odpadu

Český statistický úřad zveřejnil údaje o odpadech v loňském roce. Každý vyhodil v průměru 307 kg odpadu a 43 kg recykloval. Podívejte se na další přehled.

3,2 milionu tun z domácností

Domácnosti, školy, úřady a drobní živnostníci vyprodukovali v loňském roce kolem 3,2 milionů tun komunálního odpadu. 2/3 z toho byl směsný odpad, zhruba 10 % představoval objemný odpad (například nábytek) a tříděného odpadu bylo cca 450.000 tun. Přičemž každý Čech v průměru vytřídil 14 kilogramů papíru, 11 kg skla a 10 kg plastů do barevných kontejnerů, dále 4 kg kovového odpadu do sběrných surovin a 4 kg ostatního sběrného odpadu.

9 z 10 odpadů pochází z firem

Devět z deseti kilogramů produkovaného odpadu připadá na podniky a Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí k tomu dodal, že: „Největší podíl na produkci podnikového odpadu mají stavební firmy, které v roce 2013 vyprodukovaly téměř devět milionů tun odpadu.“

V recyklaci nepatříme zrovna k nejlepším

A naše poslední várka čísel udává, že přibližně 1/4 komunálního odpadu byla recyklována či kompostována, 1/5 skončila ve spalovnách a více než 1/2 byla odvezena na skládky. Z této analýzy českého statistického úřadu vyplývá, že Česko stále v recyklaci zaostává za průměrem Evropské unie.