V rámci akce Ukliďme Česko se posbíralo 350 tun odpadu

Akce Ukliďme Česko se konala ve dnech 16. a 17.5. po celé České republice. Jejím cílem bylo po vzoru světové akce „Let's Do It!“ uklidit okolí měst a obcí a upozornit na problém černých skládek.
O tom, že se můžete zapojit do akce Ukliďme Česko, jsme vás již informovali. Nyní se tedy pojďte podívat na to, jak akce dopadla a jaké konkrétní výsledky přinesla.

Dobrovolníci zlikvidovali přes 500 černých skládek

Úklidu na celkem 280 místech po celé České republice se zúčastnilo zhruba 6200 dobrovolníků. Jak uvedl jeden z organizátorů akce Radek Janoušek: „Účastnili se školáci, rodiny s dětmi i důchodci. Akce ukázala, že řadě lidí není lhostejný stav přírody a čistota měst a obcí, a že jsou bez nároku na odměnu ochotni ve volném čase pro zlepšení stavu i něco udělat.

Po celé České republice se díky těmto dobrovolníkům podařilo sesbírat asi 350 tun odpadu a zlikvidovat tak přes 500 černých skládek. I když tedy byla akce úspěšná, pořád ještě zbývá mnoho skládek k dořešení. Jak totiž upřesnil Radek Janoušek „Nepodařilo se sice uklidit všechny černé skládky, které jsou nahlášeny prostřednictvím systému Zmapuj To, kde jich evidujeme přes 2000, nicméně ne všechny evidované skládky jsou vhodné pro dobrovolnický úklid vzhledem ke svému rozsahu, umístění či složení. A některé máme nachystány i pro příští ročník akce."