Výkupny kovů nesmí od 1. října přijímat elektroodpad

Od 1. října 2014 vešla v platnost tzv. elektronovela, která mimo jiné zakazuje výkupnám kovů odebírat vysloužilá elektrozařízení.
"Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného dvora či jiného místa zpětného odběru už nesmí přijímat elektrozařízení a elektroodpady, takže výkupny kovů, ale i sběrné dvory, pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému, musejí tyto věci odmítnout," vysvětluje Tereza Ulverová, provozní ředitelka největšího českého kolektivního systému pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN.

Další ustanovení elektronovely

Kromě zákazu odevzdávat elektroodpad ve výkupnách hliníku a jiných kovů stanovila elektronovela i další povinnosti. Patří mezi ně například:

  • Povinnost prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží.
  • Povinnost informovat zákazníky o způsobu zajištění zpětného odběru při prodeji elektra přes internet.
  • Povinnost zřídit sběrná místa ve všech obcích a městských částech s více než 2000 obyvateli. Od 1. června 2015 má pak vzniknout i jednotný registr míst zpětného odběru, ze kterého se spotřebitelé snáz dozví, kde mohou odevzdat elektrozařízení.
  • Povinnost pro výrobce vést od 1. ledna 2015 evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele.