Výsledky sběru elektroodpadu v roce 2012 v ČR

I když se v roce 2012 vytřídilo méně vysloužilých elektrospotřebičů, podařilo se v ČR splnit limity, které ukládá EU.

Díky kolektivním systémům ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN se v roce 2012 v České republikace vybralo 43 148 tun vysloužilých elektrospotřebičů, což je zhruba o 1 600 tun méně než v roce 2011.

Dle statistik, každý občan ČR odevzdal 4,1 kg starého elektroodpadu (o 0,14 kg méně než v roce 2011). Nejlepší výsledky měl Zlínký kraj, kde jeden občan odevzdal 5,3 kg. Nejhůře se umístil Ústecký kraj s 2,7 kg elektroodpadu na jednoho obyvatele.

Tento stav způsobuje zřejmě ekonomická situace obyvatel, kteří méně nakupují nové elektrospotřebiče a elektroniku a raději si nechávají starší, prozatím funkční spotřebiče.

Faktorem, který v budoucnu ovlivní zpětný odběr elektroodpadu, je novelizovaná směrnice EU o odpadních elektrozařízebních. Během několika let se předpokládá implementace do české legislativy. Tato směrnice zpřísní limity míry sběru.

Více o pravidlech sběru, likvidace a nakládání s elektroodpady si přečtěte v našem článku Co s nepotřebným elektroodpadem.