Vzor vyhlášky pro nakládání s komunálním odpadem

1. prosince 2014 vydalo Ministerstvo životního prostředí, ve spolupráci s vnitrem a obcemi vzor vyhlášky pro nakládání s komunálním odpadem.
Jedná se o třístránkový metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra a na webu Ministerstva Životního prostředí, nebo také na našich stránkách, ho můžete stáhnout ve formátu PDF (velikost souboru 126 kB):

Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních.

Zatím jde pouze o pracovní verzi, nicméně už teď je její obsah dostatečně výmluvný, abyste si mohli představit finální podobu podobné vyhlášky. Sběrné suroviny bude jistě zajímat vzhledem k novele o odpadech a novým pravidlům třídění kovů, díky kterým pravděpodobně budou moci obce mluvit do fungování sběren.