Za černé skládky padly pokuty 50 milionů korun

Podle České inspekce životního prostředí bylo v roce 2013 uděleno 96 pokut za černé skládky. Jejich celková částka přesáhla 50 milionů korun.
Už jednou jsme vás informovali o projektu ZmapujTo (například v rámci akce Ukliďme Česko), v jehož rámci mohou lidé nahlašovat černé skládky kdekoliv po celé ČR. Díky tomu máme docela dobrý přehled, kolik takových skládek je a jaký odpad na nich končí. Uvedl to Miroslav Kubásek z iniciativy ZmapujTo.cz: „…na černých skládkách se nejčastěji objevuje stavební odpad, velkoobjemový odpad a evergreenem zůstávají pneumatiky a vysloužilé elektrospotřebiče…“ A David Vandrovec, ředitel společnosti Rema Systém k tomu pro server Enviweb dodal: „V každé domácnosti či firmě dnes nalezneme velké množství elektroodpadu. Proto je velmi důležité, aby nekončil na černých skládkách. Vedle rizik nebezpečí infekce pro obyvatele a zvířata totiž nesprávné nakládání s elektroodpadem může způsobit kontaminaci půdy nebo znečištění podzemních vod."
Přečtěte si, jak správně nakládat s vysloužilými elektrospotřebiči. Ty nepatří ani na skládku, ani do komunálního odpadu.
Z výše popsaných důvodů rozdává Česká inspekce životního prostředí pokuty za neoprávněné nakládání s odpady. Jenom v loňském roce to bylo 96 pokut v hodnotě přes 50 milionů korun.