Zájem o recyklaci FV panelů roste

Již devět firem se přihlásilo na recyklaci fotovoltaických panelů.

Firmy, které jsou přihlášeny na recyklaci fotovoltaických panelů jsou ASEKOL Solar, PV recovery, REMA Systém, RETELA. O licenci také zažádala společnost ECOPARTNER, FitCraft Recyklace, Elektrowin, OFO-recycling a REsolar.

Pro zajímavost, společnost FitCraft Recyklace byla do obchodního rejstříku zapsána až 14. června 2013 a firma ECOPARTNER 29. duna 2013.

Majitelé zprovozněných solárních elektráren do 1. ledna 2013 budou zasílat částku 8,50 Kč za kg solárních panelů na speciální účet, který bude založen u jedné z recyklačních společností. Následně tato společnost v budoucnu z této částky zaplatí či zařídí recyklaci solárních panelů.

V ČR se instalovalo cca 200 000 tun fotovoltaických panelů. Pokud tedy toto množství vynásobíme cenou 8,5 kč za kg, obdrží recyklační společnosti na recyklaci panelů částku 1,7 miliardy korun.