Zloději kovů způsobili v loňském roce škodu 509 milionů Kč

Zloději kovů kradou věci, které slouží veřejnosti. Nezdráhají se vzít ani funkční koleje nebo mosty. Obce chtějí proto výkup kovů úplně zakázat.

Obce, dráhy a silničáře trápí stále častější krádeže dopravních značek, poklopů od kanálů, svodidel nebo i celých mostových konstrukcí. Věci, které slouží veřejnosti se stávají terčem zlodějů kovů, kteří je potom celkem snadno udají v některém z kovošrotů. Drzost těchto zlodějů stoupá se zvyšováním nezaměstnanosti a růstem výkupních cen kovového odpadu.

Jak zmiňuje článek na serveru idnes.cz, například Ředitelství silnic a dálnic postrádá za minulý rok 32 tun starých i nových svodidel. Správa železniční dopravní cesty zase zaznamenala v roce 2012 škodu na majetku ve výši 37 milionů korun. A takto bychom mohli pokračovat dále.


Podle policejních statistik došlo loni k 12 tisícům krádeží kovových materiálů. Škoda je vyčíslena na 509 milionů korun.

Jak zabránit krádežím kovu?

Aby se těmto krádežím zabránilo, navrhuje například Svaz měst a obcí zákaz výkupu kovů od fyzických osob. Podobně to funguje ve Skandinávii či v Německu. Obce také navrhují, aby se šrot vykupoval pouze bezhotovostně a informační systém sběrny byl propojen s úřadem práce. Tím by se zabránilo, aby zloději kovů nedostávali sociální dávky. Zástupci sběren jsou však přesvědčeni, že obce jim tímto chtějí přebrat byznys. Najde se tedy cesta ven z této "krize"?

Senát aktuálně projednává návrh zákona o odpadech. Možná že ten nabídne konečné řešení.