Co s nepotřebným elektroodpadem

Elektroodpad

Elektroodpad je vše, co funguje na základě elektrické energie či baterií. Jsou to odpady jako elektrospotřebiče a jejich elektrické a elektronické součástky.

Do elektroodpadů můžeme zařadit např. televize, počítače, vysavače, tiskárny, mobilní telefony, fény, kulmy, vysavače, mixéry a další elektrozařízení, která jsou označena ikonkou přeškrtnuté popelnice.

Elektroodpad má vlastní pravidla sběru, likvidace a nakládání s ním. Elektrospotřebiče se nesmí vyhazovat do popelnice, ale můžete je odevzdat např. přímo na prodejně, při nákupu nového přístroje. Dále můžete starý elektrospotřebič odvést do sběrného dvora, které má většina obcí, nebo vhodit do speciálního kontejneru, který je určen pro sběr elektroodpadů.

Výkupem elektroodpadů a jeho následnou likvidací se zabývají i specializované firmy (např. společnost ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o., která sídlí v Trutnově). Kontakty na specializované firmy najdete v našem adresáři firem v kategorii recyklace elektroodpadu.

ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o.

Elektroodpady mohou obsahovat nebezpečné látky jako rtuť, arzen, kadmium, olovo, ftaláty apod., proto doporučujeme pořádně se zamyslet, než hodíte svůj starý elektrospotřebič do popelnice.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, který je platný od 13. srpna 2005 se zabývá nakládání s elektroodpady. V důsledku ustanovuje tato pravidla:

  • Pro elektroodpady jsou stanoveny sběrná místa. Mimo tato sběrná místa lze odevzdat elektroodpad prodejcům elektrotechnických výrobků. Účelem těchto míst je převzít elektroodpad a následně ho předat specializovaných firmám k jeho zpracování. Příjem elektroodpadu a jeho zpracování tedy probíhá na místě zpětného odběru ze strany spotřebitele bezplatně.
  • Veškeré náklady na provoz sběrných míst a likvidaci elektroodpadů jsou součástí cen elektrospotřebičů a elektrozařízení jako PHE - recyklační poplatek.

90% materiálů z elektroodpadů lze znovu využítHlavním důvodem zřízení míst zpětného odběru je zamezení černých skládek s nebezpečným odpadem. Dalším, neméně důležitým důvodem je, že elektrozařízení a elektrospotřebiče mohou obsahovat až 90% materiálů, které lze opětovně využít, jsou to hlavně barevné a drahé kovy, železo, plasty či sklo.

Vykupované elektrozařízení a elektrospotřebiče společností ELEKTRO-ODPAD DOHNAL s.r.o. si můžete prohlédnout na jejich webových stránkách Výkup a zpětný odběr elektrozařízení a elektrospotřebičů.

Zpětný odběr elektroodpadů a následná likvidace je podporována kompletním servisem, který zahrnuje manipulaci, přepravu a vystavení dokladů, které potvrzují, že jste předali odpad oprávněné osobě, která zlikviduje elektroodpad v souladu Zákona o odpadech a směrnice EU.