Co všechno víme o spalovnách a spalování odpadů?

Spalovny odpadů – nekonečné téma. Část občanů chápe, jak moc jsou důležité, část se proti nim bouří. Jedno je ale jisté, nikdo by nechtěl vedle spalovny bydlet. Nejsou ale tyto obavy zbytečné? Obavy totiž většinou pramení z neinformovanosti. Pojďme si tedy vyjasnit, jak vlastně spalovny odpadů fungují a proč jsou pro nás tolik důležité.

Nekonečné hromadění odpadu je nemožné. Kam s ním?

Kolik denně vyprodukujete odpadu? Třídíte odpad? Část toho, co vyhodíme, se dá nadále zpracovávat, tedy recyklovat, a využívat pro výrobu dalších produktů. Kam ale mizí směsný odpad, který sypeme do běžné popelnice, a poté ho odvážejí popeláři? Samozřejmě, že nemizí – hromadí se na skládkách, které pomalu praskají ve švech. Odtud putuje část odpadu do spaloven.

Definice spalovny je jasná: jedná se o zařízení na spalování odpadů, při kterém se uvolňuje tepelná nebo elektrická energie. Ta je potom nadále využívána.

Spalovny odpadu nás zbavují stovek tisíc tun odpadu ročně.

Jak fungují spalovny odpadů

V České republice se nacházejí prozatím 3 spalovny komunálního odpadu. Stručně vám popíšeme, co se vlastně děje s odpadem, když dorazí do spalovny. Odpad se hromadí ve speciálním zásobníku, dokud není předán do spalovacího kotle. V kotlích poté dochází k maximálnímu prohoření odpadu, při tomto procesu vzniká teplo. Kromě tepla jsou ale výsledkem spalování také emise obsahující popílek a další znečišťující látky, dále strusky a škváry, které lze využít ve stavebnictví.

Čištění spalin probíhá ve 3 stupních. Nejdříve se zachytávají prašné částice (popílky) ve spalinách, poté dochází pomocí textilních nebo keramických filtrů k odstranění dioxinů a furanů. Posledním stupněm je tzv. vypírka spalin, při které jsou zachyceny těžké kovy a další nebezpečné látky. Díky tomuto systému vycházejí z komína spalovny spaliny bez znečišťujících látek.

Do spaloven putuje směsný odpad. Řiďte se základy třídění odpadů, díky recyklaci plastů, obalových materiálů a papíru vznikne mnoho nových produktů.

Nejvíce pozornosti je ve spalovnách věnováno čištění spalin.

Spalovny v ČR:

  • Brno – první spalovna komunálního odpadu byla uvedena do provozu už v roce 1905, fungovala ale pouze do roku 1941, poté byla poškozena při bombardování. Druhá spalovna byla v Brně vybudována v letech 1984 až 1989. Spalovna se stále modernizuje, například byla zavedena dotřiďovací linka určená pro PET lahve, papír, hliníkové plechovky a tetrapaky. Spalovna zásobuje teplem Brno.
  • Praha – spalovna na Vysočanech fungovala od roku 1934 do 1997, v posledních letech spalovala převážně uhlí. V roce 1998 byla vybudována nová spalovna v Malešicích, její oficiální název zní ZEVO (Zařízení na energetické využití odpadu). Kapacita spalovny je 310 000 tun odpadu ročně.
  • Liberec – spalovna Termizo funguje od roku 1999 a zásobuje teplem celý Liberec, zároveň disponuje 2 turbínami na výrobu elektrické energie.