Ekologická likvidace a recyklace solárních panelů

Solární panely se na lukách a střechách budov v posledních letech rozrostly jako houby po dešti. Jedná se o alternativní způsob výroby elektřiny, který je ekologicky šetrný a majitelům ostrovních systémů přináší znatelné úspory.

Návratnost investice se při současných výkupních cenách elektřiny a zeleném bonusu pohybuje kolem deseti let, přitom životnost solárních panelů dosahuje u renomovaných výrobců až 30 let. Zůstává otázka, jak naložit se starými solárními panely. Ponechat na pospas osudu na střeše nebo existuje jiná alternativa?

Trocha historie aneb kde se vzaly solární panely

Málo kdo patrně ví, že základy fotovoltaiky položil Alexandre Edmond Becquerel, údajně se svým synem Antoinem, již v 19. století. K praktickému rozvoji přispěl až v roce 1905 Albert Einstein, který popsal fotoelektrický jev. Masový výzkum této technologie nastal v 50. letech minulého století s rozvojem kosmonautiky.

Solární panely odolávají větru, dešti a jejich odolnost byla prověřena mnohokrát ve vesmíru.

Recyklace vysloužilých solárních panelů

Solární kolektory se skládají převážně ze skla, hliníku, hliníku, plastů a křemíku. Jsou tedy bohatým zdrojem cenných kovů a dalších materiálů, které lze recyklovat a po zpracování následně použít při výrobě dalších produktů. Rozhodně nepatří na skládku, specializované firmy od vás panely převezmou a postarají se o recyklaci solárních panelů.

Protože již nyní nastává konec životnosti panelů, které si majitelé nejen rodinných domů instalovali na střechy na konci minulého století, bylo nutné řešit otázku likvidace solárních panelů. Aby se snížila ekologická zátěž přírody, došlo od letošního roku k úpravě zákona o odpadech. Podle novely zákona výrobcům a dovozcům solárních panelů do ČR nově vznikla povinnost do 30. června 2013 se zapojit do kolektivního systému, který se postará o likvidaci panelů. Změna se dotkla také provozovatelů fotovoltaických elektráren.

Podobně jako elektronické spotřebiče se ekologicky likvidují také solární kolektory.

Pozor, čekají na vás ekologické poplatky

Pokud jste solární panely na střechu svého domu instalovali před 1. lednem 2013, vznikla vám od letošního roku povinnost hradit v letech 2014 – 2018 recyklační poplatek. Jeho výši vám vypočítá specializovaná firma zajišťující recyklaci na základě hmotnosti a složení panelů. Důvod? Recyklaci panelů si musíte zaplatit sami. Výjimku tvoří elektrárny uvedené do provozu až v letošním roce, jejich likvidaci již hradí výrobce.

Vzhledem k tomu, že boom solární elektrárny zaznamenaly v letech 2009 – 2010 díky státnímu zvýhodnění, první masovější vlnu recyklace lze očekávat nejdříve kolem roku 2030.