Ekonomičtější recyklace odpadu výrazně šetří také přírodu

O zpracování starého kovového odpadu se usilovalo již od pradávna. Jeho skutečná recyklace však započala v druhé polovině 19. století. V té době byla totiž vynalezena martinská pec pro výrobu oceli a staré železo se tak hromadně začalo recyklovat a stalo se vzácnou surovinou. Z tabulek a norem se lze dovědět, v jakém množství jsou jednotlivé kovy zastoupeny v konkrétních druzích odpadu.

Výroba kovů z kovového odpadu je mnohem ekonomičtější než jeho výroba z primárních zdrojů. Ty se mohou bezohledným těžením poměrně brzy vyčerpat.

Co se děje s kovovým odpadem před jeho recyklací

Předtím, než kovový odpad postoupí k recyklaci, je nutné, aby prošel vhodnou úpravou, roztříděním a vyčištěním. Tyto faktory zásadně ovlivňují zpracovatelnost kovu. Kovový odpad je následně rozdělen do 3 skupin. To provádí odborní zpracovatelé šrotu.

Na výrobní odpad, což jsou zbytky surovin z výrobního procesu. Tento odpad je nekvalitní a neodpovídá požadovaným technickým normám. Většina závodů ho rovnou využije tzv. na vlastní půdě. Zpracovatelský odpad je odpad vzniklý během kování, obrábění, lisování, vypalování apod. Nejčastěji se jedná o piliny, kovové třísky či zmetky. S kvalitnější technologií a modernějšími stroji ale vznik zpracovatelského odpadu stále klesá. Nejpoužitelnější je amortizační odpad, který vzniká vyřazováním starých strojů. Tento odpad se dále rozděluje dle původu (šrot z automobilů, železniční odpad, šrot z domácností atd.).

Recyklace kovového šrotu

Zpracovatelské technologie kovového odpadu:

 • Třídění a pálení
 • Drcení – autovraky, pračky
 • Lisování – odpad se tzv. paketuje
 • Lámání – zpracování kolejnic
 • Briketování – zpracování kovových třísek
 • Stříhání – pro těžký objemný odpad
 • Granulování – kabely a vodiče
 • Mletí – bojlery, odpadní potrubí
Při ručním třídění je nutné oddělit od sebe především kovové a nekovové materiály. Mnohem důkladnější třídění vyžaduje vyřazení diamagnetických až feromagnetických materiálů.

Kovový odpad se musí nejprve roztřídit.

Jak se recykluje tento kovový odpad:

 • Elektrozařízení – Elektroodpad prochází ruční demontáží, drcením, granulováním a také separací. Výstupem je směs železných kovů, plastů, mědi a hliníku. Získávají se tak velmi cenné suroviny, které jsou následně využity.
 • Autovraky – Již neprobíhá jejich štosování na skládkách, ale přistupuje se k recyklaci autovraků. Autovrak je ze 75 % tvořen kovem, z 25 % nekovovými materiály. O tom, jak probíhá recyklace autovraků, se více dozvíte v našem článku.
 • Baterie a akumulátory je nutné ekologicky zlikvidovat, protože obsahují nebezpečné těžké kovy. Recyklace baterií je velmi složitá a každý druh baterie podstupuje jinou recyklaci.