Jak jsme si vedli v recyklaci baterií? Loňský rok 2013 byl přelomový

Umíte si svou domácnost představit bez baterií? Ovládání na televizi, hodiny, hodinky, mobil, budík a spoustu dalších zařízení by najednou nemělo „šťávu“. Pokud tedy chceme využívat energii z baterií, je nutné zamyslet se také nad jejich ekologickou recyklací. Recyklace baterií není žádná věda, což si začíná uvědomovat stále více lidí.

Podívejte se na data, která uvádí ECOBAT s.r.o., nezávislá organizace zajišťující zpětný odběr a recyklaci baterií v ČR:

  • V roce 2013 odevzdali Češi 1031 tun baterií.
  • Mezinárodní nárůst odběru baterií je 12 %.
  • Celkem jsme odevzdali 32 % baterií, které byly uvedeny do oběhu.

I když se Češi v odevzdávání použitých baterií celkově polepšili, musí ještě zabrat. Od roku 2016 nám totiž evropská směrnice nařizuje, že musíme odevzdat minimálně 45 % baterií, které byly daný rok uvedeny do oběhu. Pro představu se v ČR průměrně prodá asi 120 milionů nových baterií ročně.

A právě díky dobrým výsledkům ve zpětném odběru baterií bylo možné naplnit dohodu mezi Českým sdružením výrobců a dovozců přenosných baterií a Ministerstvem životního prostředí, která byla podepsána už v roce 2001.

Od roku 2016 budeme muset odevzdat minimálně 45 % baterií, které byly v témže roce prodány.

Jak a kde odevzdávat vybité baterie?

Vybité baterie skladujte odděleně v plastové nádobě. K tomuto účelu si pořiďte například designovou krabičku Ecocheese, která vyhrála 1. místo v soutěži Metro Zlatá pecka 2011. Tuto speciální krabičku na sběr baterií si můžete objednat zdarma.

Nicméně všechny prodejny, které v rámci svého zboží nabízejí přenosné baterie, musí bezplatně zajišťovat také jejich zpětný odběr. Bez ohledu na značku, množství a velikost baterií. Všechny baterie lze odevzdat i ve sběrném dvoře. Na našem portálu také najdete seznam obchodníků, kteří se věnují výkupu autobaterií.

Nevhazujte baterie do směsného odpadu. Ve spalovnách se z nich uvolňují nebezpečné těžké kovy a další škodlivé látky, které znečišťují ovzduší, půdu a povrchovou i spodní vodu.

Staré autobaterie odevzdávejte ve výkupnách autobaterií.

EU zpřísní také zpětný odběr elektrospotřebičů

I když si je spousta lidí vědoma toho, jak moc je zpětný odběr a následná recyklace elektroodpadu důležitá, staré spotřebiče odevzdává do sběren a výkupen pouze třetina Čechů. V Evropě jsme uprostřed pomyslného žebříčku zemí, které nejvíce odevzdávají elektroodpad. Za námi jsou například Slovensko, Maďarsko či Polsko. Stále ale zaostáváme za sousedním Rakouskem nebo skandinávskými zeměmi.

EU tak chystá novou legislativu, která pravidla zpětného odběru elektroodpadu zpřísní. Za důležitý krok je považována dostatečná motivace. O tom, jak ji v lidech vzbudit, se ale stále spekuluje. O recyklaci elektroodpadu se učí děti na základních školách. Mladá generace tak bude vychována s větší zodpovědností k životnímu prostředí. A právě to je největší šance, jak zajistit vyšší zpětný odběr elektroodpadu.