Jak rozeznat nebezpečný odpad v domácnosti a jak s ním nakládat

V každé domácnosti hromadíme nebezpečný odpad, aniž bychom o tom vůbec věděli. Standardně umíme rozlišit odpad, který patří do žlutého, zeleného nebo modrého kontejneru – proč tedy neumíme nakládat s nebezpečným odpadem?

Odlišujte nebezpečný odpad v domácnosti

Na produktech označovaných za nebezpečný odpad najdeme ve většině případů symbol přeškrtnuté popelnice. Konkrétní hrozby potom znázorňují symboly v oranžových polích. Rozpoznáme tak hořlavou, jedovatou látku či žíravinu. A s jakým nebezpečným odpadem se v domácnosti setkáváme nejčastěji?

 • Tonery z tiskáren sice nejsou považovány za nebezpečný odpad, ale do směsného odpadu rozhodně nepatří. Lékaři ale tvrdí, že látky obsažené v barvách způsobují riziko rakoviny. Tonery proto odevzdávejte společně s tiskárnou, tedy na místech zpětného odběru elektrospotřebičů.
 • Ředidla, laky, barvy mají neblahý vliv na životní prostředí i zdraví člověka, proto bychom měli být při jejich likvidaci důslední. Často bývají hořlavé, dráždivé, mají leptavé účinky. Na obale těchto výrobků by mělo být uvedeno, jak s nimi zacházet. Většinou je nutné odnést je do sběrného dvora nebo odevzdat při mobilním sběru nebezpečného odpadu.
 • Elektrospotřebiče a baterie vždy patří do sběrného dvora, místa pro zpětný odběr elektrozařízení nebo zařízení, které zajišťuje recyklaci elektroodpadu. Spousta elektrospotřebičů obsahuje také baterie, které byste měli likvidovat zvlášť. Obsahují totiž rtuť a nebezpečné těžké kovy. O likvidaci baterií se více dozvíte v našem článku.
 • Produkty z PVC se nacházejí v každé domácnosti. Nejedná se pouze o obaly od nápojů, ale také o plastové hračky, nádobí, obaly od léků a podobně. Produkty z PVC jsou značeny číslem 3 v trojúhelníku se šipkami.
 • Léky a další zdravotnický materiál bychom vždy měli odevzdávat zpět do lékárny. Pokud je hodíte do koše nebo spláchnete, hrozí kontaminace půdy. Často nepomáhají ani čistírny odpadních vod.
  Pozor! I běžné produkty v domácnosti, jako jsou například čisticí prostředky, obsahují jedovaté látky. V žádném případě byste je proto neměli vylévat do odpadu!

  Nebezpečný odpad z továrny způsobil v Japonsku nemoc minamata.

  Příklad z historie – globální problémy způsobené nebezpečnými odpady

  Nechceme vás vystrašit, pouze připomenout, jaké důsledky může přinést nebezpečný odpad. Před 50 lety se v Japonsku rozšířila nemoc minamata, která se projevovala na pobřeží stejnojmenného zálivu. V mořských organismech, žijících v zálivu, se začaly hromadit nebezpečné látky (vinylchlorid a rtuť), které vypouštěla japonská továrna do zátoky. Konzumací mořských organismů se nebezpečné látky dostaly do těl rybářů, kteří umírali na otravu rtutí. Onemocnění bylo zaznamenáno ještě 7 let po skončení vypouštění odpadů do zátoky.