Likvidace autovraků aneb Co už je autovrak

S problémy s autovraky se potýkají města po celé České republice. Vraky stojí i několik let na jednom místě, a tak zohyzďují sídliště a ulice. Výjimkou nejsou autovraky očesané od zlodějů. Autovraky často nahlašují na policii sami občané. Jak ale bezpečně poznat, co už je autovrak a co ještě ne? Přesnou definici autovlaku stanovuje zákon. Pokud dané vozidlo nesplňuje dané podmínky pro to, aby bylo zařazeno do kategorie autovrak, nemohou s ním města nijak nakládat. Auto tedy stále stojí na svém místě.

V Liberci městští strážníci pravidelně dokumentují autovraky a následně hledají jejich majitele. Tomu pak pošlou písemnou výzvu k likvidaci vozidla pod hrozbou vysoké pokuty. Tento systém zatím funguje. Liberec tak ročně likviduje přes 100 tisíc autovraků.

Oblast autovraků upravují:

  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích – dle něj je vrakem každé silniční vozidlo, které není technicky způsobilé k provozu a není opatřeno SPZ či RZ.
  • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých zákonů – dle něj je vrakem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na silnici a stalo se odpadem. V tomto případě se jedná o nebezpečný odpad a je nutné zajistit jeho ekologickou likvidaci u oprávněné osoby, která majiteli vraku následně vystaví potvrzení o likvidaci.
Odhlášení vozidla z registru motorových vozidel je osvobozeno od veškerých poplatků.

Autovrakoviště zajišťují ekologickou likvidaci autovraků.

Jste majiteli autovraku? Může vám být doručena výzva

Jestliže váš autovrak stojí na místní komunikaci, s největší pravděpodobností bude na okno vraku vylepena výzva majiteli, aby uvedl vozidlo do náležitého stavu do 2 měsíců nebo vrak odstranil z komunikace. Pokud má vrak značku, je výzva majiteli doručena písemně. Nepřevezme-li majitel výzvu v této lhůtě, je autovrak odstraněn a zajištěna jeho ekologická likvidace. V případě, že se nedaří najít majitele vozidla, je výzva vyvěšena na úřední desce. Postup je pak stejný.

Podrobnosti o recyklaci autovraků se dozvíte také v našem článku Recyklace autovraků aneb Stručný přehled zákonných opatření.
Nezpůsobilé vozidlo má skončit na vrakovišti.