Nahlédněte s námi do historie hutnictví a hutnických technologií

Historie zpracování kovů: Doba kamenná, bronzová a železná

Historie zpracování kovů započala v době kamenné, kdy lidé nacházeli kov v přírodě, v ryzí formě. Postupně se přitom zdokonalovali v jeho opracování, až byli schopni (zhruba v 6 000 letech před naším letopočtem) zpracovat měď, nebo vyrobit bronz a další slitiny barevných kovů. Známá ložiska však časem vyčerpali a tak se museli poohlédnout po nových surovinách. Okolo 3 000 let před naším letopočtem proto nacházíme důkazy o první výrobě železa, nejdříve v oblasti východního Středomoří a posléze i v Číně nebo Indii.

Přibližně v roce 1250 před naším letopočtem se rozšířila výroba železa masivněji. Byli to hlavně Chetité v oblasti dnešního Turecka a jejich sousední národy, které tehdy daly vzniknout době železné. A pravděpodobně zcela nezávisle se rovněž rozšiřovalo využití železa v Asii, Antálii, rovníkové Africe, nebo v oblasti Peru a Mexika. Z železa vyráběly místní především zbraně, různé nástroje, ozdoby a další předměty denní potřeby. V archeologických nálezech se dochovaly i rybářské háčky, jehly, nože apod.

O historii hutnictví

Vývoj hutnictví v Čechách. Od jámy až po vysoké železářské pece

Do naší země dorazila výroba bronzu kolem roku 1900 před naším letopočtem. Výroba železa se rozšířila až v polovině doby Halštatské, kdy se v Evropě objevili první Keltové. A tehdy se rozšířily železné předměty (kosy, srpy, sekery, kladiva, dláta apod.) do téměř všech řemesel. Hutnictví a obchod s kovy měl přímo vliv na pokrok různých odvětví hospodářství.

Hlavním tvářecím postupem v historii hutnictví bylo kování. Využívaly se především vodní hamry. Známá je rovněž válcovací stolice, kterou vynalezl Leonardo da Vinci, a kterou využívali zvláště sklenáři pro výrobu okenních profilů.

Výrobu železa prováděli hutníci v několika typech šachtových pecí:

  • zahloubené pece
  • stojící šachtové pece
  • vtesané železářské pece

Železo se přitom vyrábělo redukcí oxidických rud získaných především díky povrchové těžbě. Hutnické dílny byly nejprve roztroušeny po osadách a až později (přibližně v 5. - 6. století) se začaly objevovat organizované hutě se specializovanými řemeslníky. Od 13. století se pak v Čechách našlo na 250 železných hutí.

Vysoké pece se u nás začaly vyskytovat až od konce 16. století. Zřejmě první z nich byla pec ve Dvoře Králové, jejíž výstavba se datuje na rok 1595. V takové peci se vyrábí železo nepřímou redukcí, přičemž výsledný produkt není houbovitý, ale tekutý s vyšším obsahem uhlíku. Jde tedy o surové železo čili litinu. Zpracování kovů se takto dostalo na vrchol v 19. století, kdy se začaly rušit malé a ojedinělé pece a naopak se vystavěly velké hutě využívající plně nepřímou výrobu železa.

Výroba železa ve vysokých pecích.