Nejčastější chyby při třídění odpadu

Každý z nás vyprodukuje ročně asi 200 kg odpadů. A dvě třetiny z nás potom tento odpad pravidelně třídí. Ne vždy ale postupují lidé správně, když vyhodí například paletu od vajec do papíru, nebo vysloužilou žárovku do kontejneru na sklo nebo elektrozařízení. Na následujících řádcích se dozvíte o těchto nejčastějších chybách a také vám povíme, kam tedy s tímto odpadem.

Žárovky nepatří do skla!

Do jakéhokoliv bílého, zeleného nebo i červeného kontejneru na elektrozařízení nepatří běžné žárovky, reflektory, halogenová svítidla apod. Jakkoliv se to zdá divné, jejich místo je v popelnici se směsným odpadem. Některé lineární nebo kompaktní zářivky, LED diody apod. můžete také odevzdat do speciálních nádob k tomu určených, které najdete například na obecním úřadě, sběrném dvoře nebo v prodejnách elektra.

Paleta od vajec a rulička od toaleťáku nepatří do papíru!

Dalším omylem je vyhazovat paletu od vajec, nebo třeba ruličku od toaletního papíru do modrého kontejneru na papír. Proč? To proto, že tento typ papíru byl recyklován už tolikrát, že už jej není možné dále využít. Nestrachujte se proto, když je vyhodíte do směsného odpadu. To samé platí pro papírové kapesníčky – použité nejdou zrecyklovat.

Obaly od vajíček do papíru nepatří.

Televize nepatří do červeného kontejneru!

Červených kontejnerů na drobná elektrozařízení není stále tolik, jako těch ostatních, a proto se v recyklaci elektroopadu hřeší snad nejvíce. Buď lidé netřídí elektroodpad vůbec a hromadí ho ve sklepech, na půdách apod., nebo leckdy skončí ve směsném odpadu. Vy si ale zjistěte, kde je ve vašem okolí červený kontejner a využijte ho.Poradíme vám, co do něj patří a co ne.

ANO - Baterie, kalkulačky, malá rádia, klávesnice a drobné počítač. vybavení, telefony, fény, kulmy, holicí strojky, elektronické hračky

NE - televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče jako ledničky, pračky, chladničky apod.

Elektrozařízení, která do červeného kontejneru nepatří, můžete bezplatně odevzdat na městském sběrném dvoře. Výkupem elektroodpadů a jeho následnou likvidací se také zabývají i specializované firmy, nebo můžete odevzdat elektrozařízení na prodejně, kam si jdete koupit nový přístroj.

Víte, že s ELEKTROWIN je recyklace elektrozařízení snadná a zábavná? Minimálně děti ze základních a středních škol se pobaví v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět!

Naučte se třídit elektroodpad.

Keramika a zrcadlo nepatří do skla!

Na závěr vám ještě poradíme, že do skla nepatří žádná pokovená skla, tedy ani zrcadlo. V tom lidé velmi chybují! A nepatří do něj také autoskla a keramika nebo porcelán. S tímto materiálem si tavicí pece neporadí, a proto je s klidným svědomím hoďte do běžné popelnice na směsný odpad.

Další informace o tom, jaký odpad patří do toho kterého kontejneru, si přečtěte v článku Jak správně recyklovat, aneb správné nakládání s odpady.