Poradíme, jak třídit neobvyklý odpad

Jak třídit plast, papír a sklo už víme. 70 % Čechů zná základy třídění odpadu a řídí se jimi. Ale co s odpadem, který nelze zařadit do žlutého, modrého, ani zeleného kontejneru? Kam s odpadem, u kterého jsme na vážkách? Proto jsme si pro vás připravili tento článek, abychom vás ušetřili váhání a obohatili vaše znalosti v třídění odpadu.

Kovy

Že v domácnosti neprodukujete žádné kovy? A co například nápojové plechovky, konzervy nebo zátky? Doporučujeme vyčlenit si na tento druh odpadu krabici nebo bedýnku a ve větším množství pak kovový odpad odnést do sběrných surovin. Nenoste tam ale elektro spotřebiče, ty patří do sběrného dvora. Třídit můžete i hliníková víčka od jogurtů. Více o tom, jak se třídí a recykluje hliník, se dozvíte v našem článku.

Velkoobjemový odpad

Mezi velkoobjemový odpad patří například starý nábytek, koberce, stavební materiály a podobně. V domácnosti se velkoobjemového odpadu potřebujeme zbavit nejčastěji při rekonstrukci. V takovém případě je nejlepším řešením pronájem velkého kontejneru od specializované firmy. Jestliže potřebujeme vyhodit jeden kus nábytku či starý koberec, využijte mobilní sběr ve vaší obci nebo ho odvezte do nejbližšího sběrného dvora.

Nebezpečný odpad

Mezi nebezpečný odpad patří veškeré elektro spotřebiče v domácnosti, různé barvy, laky, léky, rozpouštědla a obaly jimi znečištěné. Větší elektro spotřebiče vždy patří do sběrného dvora, stejně tak plechovky od barev a ředidel. Pokud máte v blízkosti speciální červený kontejner určený pro sběr drobných elektro spotřebičů, nebojte se ho použít. Patří do něj například i CD, DVD nebo baterie. Další možností je odevzdání elektro spotřebiče v prodejně s elektrem. Podrobnosti o recyklaci elektroodpadu se dočtete ve článku Co s nepotřebným elektroodpadem. Staré léky odneste zpět do lékárny. Do nebezpečného odpadu patří například i přípravky na hubení hmyzu.

Bioodpad

Bioodpad neboli biologicky rozložitelný odpad produkuje každý z nás. Všichni totiž vaříme, velká část obyvatel má také vlastní zahrádku. V některých městech a obcích se tak můžete setkat se speciálními odvětrávanými popelnicemi hnědé barvy. Pokud máte zahrádku, je nejsnazší vytvořit si kompost a bioodpad v něm efektivně likvidovat. Kompostováním můžete snížit produkci domácího odpadu až o 40 %! Pro kompostování v bytech slouží tzv. vermikompostéry, kdy odpad rychle likvidují žížaly a ten tak nedostává šanci v bytě páchnout.

Pokud si i přesto občas nevíte rady, jak naložit s určitým druhem odpadu, informujte se na vašem obecním nebo městském úřadě nebo ve sběrných surovinách.

Další produkty, jejichž třídění může vyvolat pochybnosti

  • Obaly od rostlinného oleje - lahev od oleje vymyjte jarem, tím se odmastí a vy ji pak s klidem můžete vhodit do žlutého kontejneru.
  • Oleje – informujte se, zda v blízkých sběrných surovinách nebo v obci probíhá sběr oleje. Schraňujte ho do kanystrů, a poté ho ve větším množství odevzdejte.
  • Textil – ve většině měst jsou přistaveny sběrné nádoby na textil. Další možností je věnování oblečení charitě.
  • Obaly C/PAP a C/PP – tzv. kombinované obaly s tímto označením patří do směsného odpadu. Obaly jsou většinou složeny z různých materiálů, které od sebe nejdou oddělit.
  • Obaly s číslem 7 – jedná se o materiály tvořené různými druhy plastů. Nemusíte se bát vhodit je do žlutého kontejneru.
  • Zubní pasty, zbytky kosmetiky, dětské pleny, dámské hygienické potřeby – vždy patří do směsného odpadu.
  • Celofán a molitan – celofán nelze recyklovat, patří tedy do směsného odpadu. Molitan vhazujte do menším množství také do směsného odpadu, ve větším ho odneste do sběrného dvora.