Obce a města bojují proti krádežím kovů. Vyslyší MŽP jejich přání?

Krádeže kovů jsou celorepublikovým problémem. Jak mu ale zabránit? Pomohou nové obecně závazné vyhlášky? Jako první se do boje pustili tři české obce Bohumín, Dolní Lutyně a Rychvald, které nechtějí nečinně přihlížet bezohledným zlodějům kovů. Koncept nové vyhlášky je poměrně jasný: zákaz prodejů kovů do výkupen. Občané by kovy už od července měli zdarma odevzdávat pouze ve sběrných surovinách a dvorech. Obec je nadále prodá sběrnám a získané peníze nadále využije. Zastupitelé samozřejmě počítají s bouřlivou reakcí.

MŽP všimněte si nás!

O nových obecně závazných vyhláškách se bude mluvit, diskutovat. To je naděje pro obce a města – třeba si jich konečně Ministerstvo životního prostředí všimne a začne krádeže kovů řešit celorepublikově, což si tento problém rozhodně zaslouží. Řešení je přitom poměrně jednoduché, stačí upravit vyhlášku pro odkládání komunálního odpadu – vypustí se výkupny odpadů. A jaké hrozí sankce za porušení nové vyhlášky? Tisíc korun pokuty na místě a až třicet tisíc korun ve správním řízení.

Obce bojují proti krádeži kovů novými vyhláškami.

Udělejme krok vpřed

To, co se obce tak vehementně snaží prosadit, a co my považujeme za revoluční, je naprosto běžné ve vyspělých zemí. Neexistuje, aby kovošroty a sběrny vykupovaly od fyzické osoby kovové poklopy kanálů, dopravní značky, měděné okapy nebo dokonce vytrhané kolejnice. Pokud však jako běžný občan máte větší množství kovového odpadu například z rekonstrukce domu, musí ho za vás prodat firma.

A co z toho budou mít občané, kteří budou poctivě odevzdávat kovový odpad do sběrných dvorů? Obec jim například sníží poplatky za odvoz a přepravu odpadů nebo bude moci najmout více zaměstnanců na úklid obce/města. Nebojme se udělat krok vpřed, opustit svou komfortní zónu a bojovat proti krádežím kovů!