Potřebujete odhlásit svůj autovrak? Poradíme vám

Když je starý vůz již nepojízdný nebo se ho potřebujete zbavit, je nutné jej odhlásit z registru. Postupovat však musíte podle platných zákonů. Jak odhlásit auto, vám poradíme v našem článku.

Správné nakládání s autovraky je důležité kvůli jejich negativnímu vlivu na životní prostředí a také kvůli úspoře energie. Jsou totiž nebezpečným odpadem, jsou v nich nebezpečné látky, olej, kyseliny a další chemikálie. Pro odhlášení je nutné držet se několika pravidel.

Komu můžete autovrak odevzdat?

Nejdříve ze všeho musíte svůj starý vůz ekologicky zlikvidovat. Než jej odevzdáte, demontujte SPZ. Pamatujte, že ze zákona mohou autovrak převzít pouze „oprávněné osoby“. Musí být zařízeni ke sběru, výkupu, zpracování a další manipulaci se starými vozidly.


Jestli je příslušná osoba oprávněná k převzetí autovraku, naleznete na oficiálním Modulu Autovraky.


Dokumenty pro likvidaci autovraku

To, co potřebujete k odevzdání autovraku, záleží na tom, zda jednáte jako fyzická, nebo právnická osoba. 

Fyzické osoby dodají:

  • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
  • originál velkého technického průkazu
  • v případě likvidace z pozůstalosti usnesení dědictví
  • pokud nejste vlastníkem, dodejte plnou moc k likvidaci

Právnické osoby dodají:

  • výpis z obchodního rejstříku
  • zástupci právnických osob dodají plnou moc

Cizinci dodají také pas nebo doklad o přechodném či trvalém pobytu, vždy v originále.


Další krok k odhlášení autovraku

Dalším krokem je vyřazení z Centrálního registru vozidel. Provozovatel vrakoviště vám vystaví doklad o ekologické likvidaci, bez kterého vozidlo nelze odhlásit. Stačí osvědčení společně s registrační značkou dodat na úřad v obci s rozšířenou působností, kde vůz vyřadí.

Vyplníte Žádost o vyřazení vozidla z registru a následně vám úřad do technického průkazu vyplní záznam. Poté již následuje návštěva pojišťovny, kde vypovíte pojistnou smlouvu. Případně vám také proplatí nespotřebované pojistné. Právnické osoby také odhlašují vůz ze silniční daně na Finančním úřadě a žádají o vrácení nespotřebované části silniční daně.

Praktické tipy pro odhlášení auta

  • Každý musí předávat autovrak pouze osobě oprávněné ke sběru autovraků. Oprávněnost příslušné osoby k převzetí autovraku lze ověřit na internetových stránkách MA ISOH, kde lze například podle IČO dohledat, zda je příslušný provozovatel k převzetí oprávněn.
  • Na stejných stránkách také najdete, zda bylo vozidlo ekologicky zlikvidované. Vyhledávat je možné dle VIN, registrační značky a IČPS (kód, který je uvedený v příslušném potvrzení o ekologické likvidaci). Důležité je však upozornění, že v systému jsou evidovány pouze tzv. „vybrané autovraky“. Proto zde například nákladní vozidla nebo motorky nenajdete.
  • Formulář potřebný k odhlášení vozidla z evidence silničních vozidel (k vyřízení na úřadě), najdete na stránkách Ministerstva dopravy.
  • Jak má vypadat správný formulář o ekologické likvidaci („Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“) naleznete ve vyhlášce č. 352/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 3, str. 7). Další informace naleznete např. na portálu veřejné správy, nebo na stránkách příslušných ORP.