V třídění nápojových kartonů patří ČR na samotný chvost EU

Každý Čech v roce 2011 průměrně vytřídil 40 kilogramů odpadů, z toho ale jen 0,3 kilogramu připadlo na nápojové kartony. Z celkového odevzdaného množství se recyklovalo pouze 19 % nápojových kartonů, přitom v případě papíru to bylo 91 %, skla 77 %, kovů 67 % a plastů 64 %. Trend je zatím špatný a kontejnerů málo. Situace se sice pomalu mění, ale přesto i Slovensko recykluje téměř dvakrát více nápojových kartonů než ČR a hůře než Česko je na tom již jen šest zemí Evropské unie.

Třídění nápojových kartonů v ČR v číslech

  • V ČR je 76364 kontejnerů na plasty
  • Ročně svezeno z obcí a měst více než 2700 tun nápojových kartonů
  • 7,6 tuny nápojových kartonů je denně roztříděno a slisováno do balíků
Věděli jste, že ¾ nápojového kartonu tvoří kvalitní papír?

Nápojové kartony jedině do oranžového kontejneru

Říkáte si, proč třídit nápojové kartony, když jde o papír a pokud třídit, tak do modrého kontejneru? Omyl! Nápojové kartony označené značkou C/PAP patří do kontejneru oranžového. Vrchní vrstvu sice tvoří papír, ovšem vnitřní je zpravidla potažena hliníkem případně polyethylenem. Jedná se tak o rozdílnou kombinaci materiálů, proto patří do speciálního oranžového kontejneru, jak jsme si řekli v minulém článku zabývajícím se recyklací odpadu.

Co lze vyrobit z nápojového kartonu?

Po svozu odpadu se v ČR používají dva způsoby na recyklaci a opětovné zpracování nápojových kartonů. Protože jsou zdrojem vysoce kvalitního celulózového vlákna, které je možné opakovaně recyklovat, první možnost je zpracování v papírních stejně jako svozový papír a odloučený polyetylén a hliník se dále použije například jako palivo v cementárnách.

Nápojové kartony se také lisují do stavebních a izolačních desek podobných sádrokartonu. Používají se jako podlahová a izolační krytina. Pro představu, na izolaci menšího rodinného domku je potřeba 5 tun nápojových kartonů.

Nápojové kartony, které nejsou opatřeny hliníkovou vrstvou, se v přírodě rozloží přibližně za 7 let.

Třiďte nápojové kartony

Pokud si kupujete mléko, kefír nebo dětem pitíčka, nevyhazujte prázdné obaly do komunálního odpadu. Hledejte oranžový kontejner ve svém městě. Pokud jej nenajdete, určitě bude ve vedlejší obci nebo na dvoře sběrné služby. Více než 8,5 milionů obyvatel ČR bydlí ve městech s oranžovými kontejnery.