Recyklujte elektrospotřebiče, chráníte životní prostředí i sebe

Také se u vás doma najde nějaký ten vysloužilý spotřebič, který si schováváte na náhradní díly? Tak honem pryč s ním! Pokud byste ho totiž chtěli rozebírat a vlastními silami „recyklovat“, ohrožujete svoje zdraví i životní prostředí. Elektrospotřebiče jsou plné nebezpečných těžkých kovů a dalších látek, které se nesprávnou manipulací mohou dostat do půdy, vody a ovzduší, které vdechujeme.

Dávejte si pozor především na vysloužilé ledničky, v jejichž chladicím okruhu a izolační pěně korpusu se vyskytují nebezpečné freony. Ledničky proto při likvidaci potřebují speciální zacházení. Neodborným zásahem může pak do ovzduší unikat freon, který ztenčuje ozónovou vrstvu. Řádná recyklace elektroodpadu je tedy určitě na místě. Recyklací lze získat spoustu druhotných surovin, které nadále najdou své využití. Z jedné ledničky lze získat 20 kg železa a 16 kg plastů.

Evropská unie nařídila všem výrobců elektrospotřebičů, aby nepoužívali ve svých produktech freony, popřípadě jejich množství omezili na minimum. Ve starších spotřebičích je ale stále najdeme. To ale neznamená, že si novější spotřebiče budete rozebírat doma.

Recyklace elektrospořebičů je velmi důležitá. Lze využít až 90 % surovin z vysloužilého přístroje.

Jak probíhá odborná recyklace odpadu?

  • Specializované firmy musejí při demontáži elektrozařízení dodržet zákonné postupy.
  • Jako první se ze zařízení musí vyjmout nebezpečné látky.
  • Další části se třídí dle druhu materiálu pro recyklaci.
  • Výsledné recyklované materiály jsou nadále využity místo primárních produktů.

Díky recyklaci elektrospotřebičů lze získat drahé kovy

Málokdo si uvědomuje, že recyklací elektrospotřebičů získáváme důležité drahé kovy. Používají se k tomu chemické metody při recyklaci elektroodpadu. Jedná se například o kyanidové loužení. To spočívá v selekci zlata roztoky alkalických kyanidů. Zlato je nejvíce zastoupený prvek v elektrospotřebičích a také nejcennější prvek. Dalším důležitým procesem je separace paladia, které se vyskytuje v nejiskřících kontaktech, na povrchu kontaktů jako náhražka zlata nebo v deskových keramických kondenzátorech. Většina drahých kovů se v peci, kde dochází k roztavení železa, smíchá s roztaveným olovem. Drahé kovy se pak z olova získávají speciálním procesem, kdy ostatní kovy zoxidují, a zbylá část olova se podrobí rafinaci.

Ať si každý sáhne do svého svědomí a rozhodne se, zda se chce podílet na recyklaci elektrospotřebičů!