Chovat se ekologicky neznamená jenom recyklovat, ale ctít princip RRR!

Také máte zafixováno, že se třídění odpadu rovná recyklaci? Bohužel tomu tak je u většiny lidí. Recyklace je ale poslední fáze ekologického zpracování odpadů. Je to zpracování již roztříděného odpadu, tudíž se sobě tyto dva pojmy rozhodně nerovnají. Třídění odpadu je samozřejmě důležitá věc, ale v první řadě bychom, měli předcházet nadměrné tvorbě odpadů. A toho můžeme docílit principem RRR – reduce, reuse, recycle.

Co znamená RRR?

Je zcela přirozené, že v průběhu našeho života produkujeme odpad. Měli bychom se ale zajímat, jak ho minimalizovat. A to je první, základní bod – REDUCE. Doslova tento pojem znamená omezení. Můžete si ho vyložit různě, ale primárním významem je žít tak, abych produkoval co nejméně odpadu. Kroky, kterými této zásady lze dosáhnout, jsou vcelku logické – vařte tolik jídla, kolik opravdu sníte, na zbytky potravin si založte kompost, pokud máte tu možnost. Nekupujte zbytečnosti a více věcí, než skutečně potřebujete.

Druhým krokem je REUSE neboli znovupoužití. Typickým a nejčastějším příkladem jsou skleněné vratné lahve. Právě v opakovaném používání obalů tkví největší potenciál. Mohou sloužit k tomu účelu, ke kterému byly vyrobeny nebo naopak na něco úplně jiného. A tak se setkáváme se skleníkem ze zavařovaček, nábytkem z palet nebo okrasnými květináči ze starých hrnců. Zkuste jen minutku počítat – kdyby si každý desátý člověk místo plastového květináče zasadil květinu do hrnku, který by jinak vyhodil, výrazně bychom ušetřili nejen životní prostředí. Nekoukejte na bazary, opravny či second handy skrz prsty!

Přečtěte si v našem článku Jak v ČR třídíme sklo a dozvíte se, jak je to se zálohovanými lahvemi a co se s nimi děje.

Dosáhnutí třetího stupně není vítězství

Posledním, konečným stupněm je recyklace (RECYCLE), jak ji známe. A právě kvůli recyklaci se třídí odpady. Aby se materiály mohly dále využít, je nutné je oddělit a roztřídit podle druhu, navozit je na určité místo a následně je zpracovat. Když se nad tím zamyslíte, je tato metoda vcelku nákladná.

Pokud chceme být opravdu ekologičtí, je nutné, abychom v těchto souvislostech přemýšleli šířeji. Na skladování odpadků jsou potřeba nádoby – popelnice, ty jsou většinou z plastu, odvezou je velké vozy, které vypouští jedovaté plyny do ovzduší a co se doopravdy děje za zdmi velkých fabrik, ví jen málokdo. Nepřijdou vám proto předchozí dva body mnohem jednodušší?

Neházejte všechen odpad do jednoho pytle. Naučte se, jak správně recyklovat!

Seznamte se s dalším novým pojmem – upcyklací

UPCYCLE vytváří z původního materiálu materiál s ještě lepšími vlastnostmi. Nově vytvořené produkty tak získávají jinou užitnou hodnotu. Vzniklo tak množství opravdu užitečných „vynálezů“, jako například originální stínidla na lampy nebo smeták z pet lahví. Upcycle se využívá i v módě nebo moderním nábytkářství, lze tedy o něm říci, že má světlou budoucnost. Než tedy vyhodíte starou věc z domácnosti, popřemýšlejte, jestli by se nedala nějak využít!

Máte-li doma starý kovový šrot, navštivte nejbližší kovošrot. Ušetříte přírodu a navíc za staré železo získáte něco málo do kapsy.