Skládky praskají ve švech! Spalovny pomáhají redukovat alarmující nadbytek nepotřebného odpadu

Přemýšleli jste někdy, kam putuje smetí z vašeho odpadkového koše? Díky svědomitému třídění se dá část komunálního odpadu znovu využít, tedy recyklovat. Problém je v tom, že až 65 % zbylého nepotřebného odpadu končí na skládkách. A tam se vesele hromadí a hromadí. Vize do budoucna není pro Českou republiku příliš jásavá.

Množství vyprodukovaného odpadu se bude neustále zvyšovat, přičemž prostoru na skládkách bude méně. Jediným řešením, které alespoň částečně zredukuje problém s nadbytkem odpadu, je jeho spalování.

V ČR ročně vyprodukujeme neuvěřitelných 4 500 000 tun komunálního odpadu. 65 % z celkového objemu je skládkováno, 20 % recyklováno a pouhých 10 % spalováno. Zbylých 5 % náleží likvidaci jinými způsoby.

I Vy můžete významně přispět k ekologické likvidaci odpadu

Stačí umět správně třídit! Jak jsme již zmínili výše, až 20 % odpadu je zpětně využito, tedy recyklováno. A právě recyklaci předchází ono třídění. Aby se materiály daly znovu využít, musíme je rozdělit podle druhu a odvézt na příslušná místa k dalšímu zpracování. Zrekapitulujme si základní pravidla správného nakládání s odpady. Je to snadné!

Na ulici se setkáme se 6 druhy kontejnerů rozdělených podle barev. Do oranžového vhazujeme například krabice od mléka a vína. Do bílého kontejneru patří bílé sklo, do zeleného zase barevné sklo (lahev od vína). Modrý kontejner využíváme na papír, žlutý na plasty. Do červeného kontejneru můžete bez obav vyhodit vybité baterie, starý mobilní telefon nebo drobnou elektroniku. Více o tom, jak naložit se starými bateriemi, se dozvíte v našem článku.

Nevěřte báchorkám o spalovnách odpadu

Co si představíte, když se řekne spalovna odpadu? Starou, zašedlou, děsivou továrnu, ze které se line nebezpečný černý dým. Opak je pravdou. Z hlediska emisí spalovny splňují ty nejpřísnější evropské směrnice EU 76/2000 o spalování odpadu. Celý princip spočívá ve spalování nepotřebného odpadu, ze kterého se poté získává energie.

Ušetříme tak nejen životní prostředí, ale spousty uhlí i ropy!