Společnost Interseroh přichází na trh s českým odpadem. Změní se ovzduší recyklace?

Sběr plastů, skla nebo kartonů má v naší zemi na starosti jedna firma, která se o svoz odpadu doposud starala. To se však nejspíš co nejdříve změní. Na trh nakládání s recyklovaným odpadem se v České republice snaží přijít nová společnost, která chce vybudovat vlastní systém sběru plastů, skla nebo kartonů. Jedná se o firmu Interseroh, patřící do nadnárodní německé skupiny ALBA, která je vedoucí světovou firmou v oboru odpadového hospodářství.

Konec monopolního postavení?

Dosavadní prvenství ve sběru recyklovaného odpadu si v naší zemi připisovala firma EKO-KOM, která na trhu s odpadem v naší zemi měla monopolní postavení už od roku 1997. Firmy, které obchodují s baleným zbožím, mají ze zákona povinnost zajistit zpětný odběr obalů. Společnosti EKO-KOM za to platí přibližně 1,5 miliardy korun, které firma poté přerozděluje obcím a odpadovým firmám za svoz kontejnerů s odpady. Nikdo však nevidí do hospodaření firmy a tudíž se neví, zda je přerozdělování a hospodaření firmy v pořádku.

O nakládání s recyklovaným odpadem usiluje německá firma Interseroh.

Německý Interseroh

Roční obrat německé firmy Interseroh činí kolem 3 miliard eur a patří k ní 200 dceřiných společností s kapitálovou účastí. V České republice má již společnost jednu pražskou pobočku a v současné době firma bude podávat žádost o udělení licence na ministerstvo prostředí.

Firma chce využívat stávající kontejnery, kterých je po celé zemi asi 300 tisíc. Z toho patří pětina Eko-komu. Firma Interseroh chce vlastní systém nakládání s obaly, jako recyklace plastů, papíru nebo skla.

Recyklujete? Měli byste!

O tom, že je recyklování surovin příznivé pro životní prostředí, není pochyb. Přesto se podle oficiálních údajů ministerstva životního prostředí, vydaných v roce 2011, v Česku recykluje pouze 31 procent komunálního odpadu. Rozvinuté evropské země, oproti nám recyklují například i více než 50 % komunálního odpadu. V roce 2011 bylo například vyprodukováno 945 tisíc tun odpadů z obalů a došlo k nárůstu produkce obalových odpadů o 2,4 %. Nejvíce zastoupenou kategorií obalových odpadů je kategorie papírových a lepenkových obalů, poté plasty a sklo.

V ČR se recykluje pouze 31 % komunálního odpadu.

Výhodná konkurence

Zlepšení této situace by mohl zlepšit právě vstup společnosti Interseroh na český trh. Do dosavadního monopolního odvětví nakládání s recyklovaným odpadem by mohla firma přinést soutěživější ovzduší. Náklady na sběr a recyklaci se mohou změnit a cena za recyklaci tím pádem snížit. To se vyplatí i obcím, zvýší se míra recyklace a nakládání s odpadem, protože recyklace skla, papíru a PET lahví bude díky konkurenci levnější.