Třídění papíru v ČR má velké rezervy

Česká domácnost ročně vytřídí více než 30 kg papíru, ale přitom průměrná roční spotřeba na osobu přesahuje 100 kg. V třídění papíru tak máme stále značné rezervy. Pojďme se podívat na důležitá fakta točící se kolem recyklace papíru.

Z pohledu množství kontejnerů jich připadá na papír ve srovnání s plasty nebo sklem výrazně méně. Nesporným faktem je, že do stejného kontejneru se vejde více papíru než PET lahví. Navíc, jak jsme si pověděli v minulém článku zabývajícím se recyklací odpadu, víte, že mastný papír do modrého kontejneru nepatří.

Vyhození papíru mezi komunální odpad nepředstavuje takovou ekologickou zátěž jako ostatní odpady, protože na rozdíl od skla nebo PET lahve se papír rozloží během 4 měsíců. Tak či onak, přesto v případě papíru nemáme natolik zažité třídění jako u plastů.

Třídění papírů v ČR v číslech

  • V ČR je 56460 kontejnerů na papír
  • Ročně svezeno z obcí a měst více než 174 tisíc tun papírového odpadu
  • Ročně je recyklováno 94 % papírových odpadů
Věděli jste, že 98 % novin je vydáváno na recyklovaném papíře?

Třiďme papír a zachraňme lesy

Přitom třídění papírů je tou nejjednodušší cestou, jak můžeme chránit naše lesy. Při použití recyklovaného papíru odpadá energeticky náročná výroba buničiny – šetří se tak vstupní náklady. Možná nevěříte, ale z použitého papíru přesto může vzniknout něco hezkého a praktického – obálky, sešity, ale také toaletní papír.

Papír můžeme recyklovat přibližně 4 až 6krát, než se vlákna celulózy zkrátí natolik, že z nich není nic dalšího možno vyrobit. Posledním stádiem jsou obaly od vajíček. Ačkoli se stále jedná o papír, z výše uvedených důvodů nepatří do modrého kontejneru a s klidem na duši plato od vajíček umístěte do směsného odpadu.

Věděli jste, že recyklací 1 tuny papíru ušetříme přibližně 17 stromů v lese?

Třídění papíru má smysl

Jen na dotřiďovacích linkách je v České republice denně dotříděno dle požadavků odběratelů více než 475 tun papíru. Papír sice není nesmrtelný, ale jeho aktivním tříděním papíru pomůžeme zpomalit kácení lesů a zajistíme si alespoň o trochu lepší klima. A to se vyplatí.