Víte, jak třídit neobvyklý a nebezpečný odpad z domácnosti?

To, že při cestě do práce potkáváte žluté, modré a zelené kontejnery berete jako samozřejmost, jsou nejen ve městech, ale i v každé vesnici. Přesto ale spoustu lidí neví, že třídit by se mělo pečlivěji. V koších českých domácností bychom stále našli odpad, který v nich nemá co dělat. V dnešním článku si ujasníme, že nestačí třídit jen plastové lahve, noviny a sklo.

Zkuste se zamyslet nad tím, kolik denně vyprodukujete odpadu – igelitový pytlík od svačiny, obal od sušenky, plastová lahev, různé slupky a zbytky jídla. A teď si to vynásobte počtem obyvatel ČR, dostanete hrůzné číslo, že? Přispějte alespoň vy tím, že budete svědomitěji třídit odpad z domácnosti!

Běžný odpad si zaslouží více pozornosti

U některých obalů ani netušíte, že byste je měli třídit. Kam dát například rozbité zrcátko? Je sice skleněné, ale obsahuje v sobě také kov, takže do zeleného kontejneru na sklo nepatří. Vhoďte ho do směsného odpadu, tam patří i autosklo, plexisklo nebo porcelán. Podobný problém nastává i u hygienických potřeb – například roličky od toaletního papíru se nedají dále zpracovat, patří tedy do odpadkového koše.

Recyklace použitých papírových kapesníků a plen je nehygienická. Proto je raději hoďte do běžného odpadu.

Vařím, jím...produkuji odpad

Naším dalším cílem jsou potřeby na vaření. Kdo si kupuje vajíčka v obchodech, hromadí se mu doma obaly. Říkáte si, že je to jasné, jsou přece papírové – obaly od vajíček ale do kontejneru na papír nepatří, protože jejich další zpracování je velmi problematické, nedají se využít. K vaření také potřebujete olej. Ten je uložen v plastové lahvi a plast patří do kontejneru. Ale ne, když je znečištěný látkami, jako je olej nebo různé mastné kapaliny.

Až budete vyhazovat kelímek od jogurtu, věnujte půl minutky tomu, abyste ho vypláchli vodou, zbytky potravin totiž znesnadňují recyklaci. A co dělat s termo obalem, ve kterém si přinesete oběd? Je z polystyrenu, patří tedy do žlutého kontejneru, samozřejmě bez zbytků jídla! Více o tom, jak v ČR třídíme plasty si přečtěte v našem článku.

Co s domácím nebezpečným odpadem?

V dnešní době elektroodpad žádnou výjimkou. Elektrospotřebiče nejsou vyráběné tak, aby nám vydržely přes 10 let, a tak je bohužel nutné průběžně je měnit. Do elektroodpadu patří i použitá CD a DVD nebo baterie. Elektrospotřebič můžete také odevzdat v prodejně, kde kupujete nový spotřebič. Tam už vědí, jak se o něj postarat a vám tak odpadá, pro někoho nepříjemná, povinnost – odvéz ho do speciálního kontejneru. Podívejte se na výsledky sběru elektroodpadu v roce 2012, podle nichž odevzdal každý občan 4,1 kg elektroodpadu!

Záludné umějí být i tonery tiskáren. Nejsou sice nebezpečným odpadem, ale rozhodně není dobré vyhodit je do běžného odpadu a dopustit, že barvy vytečou. Žádný speciální kontejner na tonery sice není, ale skoro všude, kde je sběrný dvůr nebo místo zpětného odběru starých elektrosporřebičů, by si je od vás měli vzít.

Samostatnou kapitolou jsou pak léky, které rozhodně odevzdávejte v lékárně, a čistící prostředky. Ty většinou obsahují nebezpečné jedovaté látky, a tak je nutné odevzdat jejich obaly do sběrného dvora. Stejná zásada platí i pro nátěry, laky, ředidla a jim podobné látky. Do nebezpečného odpadu patří i všechny věci, které s těmito látkami přišly do styku – takže nejen obaly, ale i staré hadry nebo štětce.