Vše, co jste chtěli vědět o akumulátorech a jejich nabíjení

Zdrojem energie mohou být různé druhy galvanických článků, ale pouze akumulátory dokážou vyrobenou energii shromažďovat (akumulovat) a předávat ji dál. Akumulátorové baterie také patří mezi sekundární články, u nichž je možné vyčerpanou energii zpět dobít. První akumulátor byl vyroben ve Francii v roce 1859 Gastonem Planté. Jednalo se o dvě olověné desky ponořené do roztoku kyseliny sírové. Mezi ně bylo vloženo pláto, které plnilo funkci separátoru. Na tomto principu jsou vyráběny olověné akumulátory dodnes.

Použití olověných akumulátorů v automobilech

Olověné akumulátorové baterie jsou pomalu vytlačovány modernějšími akumulátory. Olovo je totiž příliš těžké a jeho životnost je mnohem nižší. Přesto mají olověné akumulátory několik výhod, díky kterým se stále používají. Je to například schopnost dodávat krátkodobě velké množství energie (mají malý vnitřní odpor), což je velmi podstatné u startování automobilu. Také jsou levnější a jsou zkrátka ověřené.

Staré akumulátory nezapomeňte řádně odevzdat. Podívejte se na nejbližší výkupnu autobaterií ve vašem okolí.

Autobaterie

Konstrukce olověného akumulátoru

Všechny části akumulátoru vedoucí proud jsou vyrobeny z olova. Olovo je totiž jako jedna z mála látek dlouhodobě odolná vůči působení kyseliny sírové. Veškeré komponenty baterie jsou uloženy v plastovém boxu. Mezi kladnými a zápornými deskami (elektrodami) jsou uloženy separátory. Desky se opírají o hranoly na dnu nádoby. Tak se vytváří kalový prostor, kde se shromažďují hmoty spadlé z elektrod. Ve víku jsou dva otvory určené pro vývod elektrod a ventilační zátka umožňující únik plynů při samovybíjení a zabraňuje vylití elektrolytu.

Stará autobaterie

Jak se starat o akumulátor

Za klasické akumulátory lze označit ty, které potřebují pravidelnou údržbu. Poznáme ho tak, že má na víku již zmíněné kontrolní zátky. Ty slouží ke kontrole elektrolytu nebo dolití destilované vody. Právě kontrolu elektrolytu byste měli provádět pravidelně. Činností akumulátoru se totiž elektrolyt rozkládá (na vodu, kyslík a vodík) a také se přirozeně odpařuje. Do údržby je také zahrnuto například nabíjení baterie během odstávky vozidla.

Přečtěte si, jak jsme si vedli v recyklaci baterií v roce 2013. Celkem jsme odevzdali 32 % všech baterií, které byly uvedeny do oběhu. To je 1031 tun baterií!