Výkup druhotných surovin

Domníváte se, že třídění odpadu je zbytečnost a pouhý ekologický výmysl? Přinášíme vám souhrn toho nejdůležitějšího, co byste měli vědět nejen o výkupu druhotných surovin. Život obalů nekončí vhozením do popelnice, jejich další cesta v tu chvíli právě začíná.

Co je to druhotná surovina?

„Pojem druhotná surovina není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. Druhotnou surovinou se rozumí materiály, které jsou bezprostředně využívány ve výrobním procesu, tj. bez jakékoli úpravy či zpracování jsou určeny k materiálovému využití/recyklaci.“

Tato definice není úplná, plně nereflektuje skutečnost a působí zavádějícím dojmem.

Druhotné surovinyZa druhotnou surovinu lze skutečně označit vedlejší produkt při výrobě, ale stejně tak materiál, zboží či starý a nepotřebný kovový odpad, který je pro nás nepotřebný a vyhodili bychom jej do popelnice. V tuto chvíli pozor, rozhodně to neznamená, že by se tento materiál dal označit za odpad a již pro něj nebylo využití.

Třiďme druhotné suroviny

Přemýšlejte předtím, než vyhodíte papírový karton od müsli nebo PET lahev do směsného odpadu. Tyto materiály stejně jako kov i sklo jsou přesně takovou druhotnou surovinou, které lze přepracovat a využit pro výrobu dalších produktů.

Věděli jste, že se při použití sběrového papíru pro výrobu 1 tuny papíru ušetří dva vzrostlé stromy?

Jak to funguje?

Domníváte se, že popelářský vůz stejně odveze všechny poctivě vytříděné plasty, papír i sklo na skládku? Omyl, odpad z kontejnerů putuje popelářskými vozy do sběrny druhotných surovin, ve které dochází k roztřídění na třídící lince, kde se vyloučí nevyhovující materiály ať po stránce chemického poškození nebo neodpovídající rozměrově. Na závěr se vše lisuje do balíků za pomocí vysokotlakých hydraulických lisů.

Sběrny druhotných surovin

Kolem třídění odpadu se točí velký byznys. Potvrzují to také závěry průzkumu Ministerstva průmyslu a obchodu provedeného v loňském roce. Z něj vyplývá, že v České republice máme rozvinutou síť moderních zpracovatelských zařízení na odpad.

S rostoucími cenami primárních surovin není divu, že se výrobci přiklánějí k použití již přepracovaných surovin. Z ekonomického hlediska na tom není nic zvláštního, když materiál se stejnými vlastnosti lze pořídit výrazně levněji.

Smýšlejme ekologicky = ekonomicky

Pokud máte na půdě nebo ve sklepě velké množství starých časopisů nebo novin a chcete se jich zbavit, místo pálení v kotli se podívejte na výkupní ceníky sběrny druhotných surovin. Určitě budete překvapeni, kolik můžete dostat za kilogram papíru stejně jako železného šrotu.

Velké množství odpadů je recyklovatelných, proto šetřeme naši přírodu a třiďme odpad. Když už to neděláme pro sebe, dělejme to pro své děti. V konečném důsledku, čím více odpadu vytřídíme, o to více bychom měli ušetřit na poplatku za svoz komunálního odpadu.