Ekoauditová novela zákona o odpadech

Vstupuje v platnost novela zákona o odpadech č. 169/2013.

Dne 1.10.2013 vstoupila v platnost tv. ekoautidotvá novela zákona o odpadech č. 169/2013. Prioritním cílem novely je odstranit nebo alespoň zmírnit některé požadavky hlavně administrativní, které jsou kladeny na nakládající s odpadem a které nemají vzhledem ke vztahu k ochraně životního prostředí žádný dopad.

Opatření mají prospět jak malým, tak středním podnikatelům, týkají se však všech subjektů, které s odpady nakládají.

Novela zákona nemění platný dokument Plán odpadového hospodářství ČR.