Seminář: Zákon o odpadech - novela od 1. 10. 2013

Zářijový seminář Zákon o odpadech - novela od 1. 10. 2013 se věnuje aktuální novele zákona o odpadech, která nabude účinnost 1. října letošního roku.

Tento seminář je určen pro pracovníky na úseku životního prostředí, kteří pracují s odpady. Dále pro ekology a odpadové hospodáře a také pro pracovníky orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

Cílem semináře je pomoci orientovat se v poměrně rozsáhlé novele zákona o odpadech.

Seminář se bude konat 17. 9. 2013 v Praze od 9:00 do 14:00 hodin. Cena semináře je 3 594,- Kč s DPH.

Máte-li o seminář zájem, můžete vyplnit závaznou příhlášku.