Jak je to s recyklací papíru. Který můžeme třídit a který ne?

Vy jste ti, kteří rozhodují, zda dají odpadu druhou šanci. Šanci na recyklaci a tudíž znovupoužití. Průměrná česká domácnost vyprodukuje dokonce více papírového odpadu za rok, než plastového! Papír patří do modrého kontejneru. Lze ho také odvážet do sběrných surovin, kde za něj můžete dostat finanční odměnu, ale musí být roztříděný podle druhů.

  • ANO – co vhazovat do modrého kontejneru: sešity, noviny, časopisy, krabice, knihy, lepenky, obálky.
  • NE – co nevhazovat do modrého kontejneru: knihy s vazbou, mastný a biologicky znečištěný papír, uhlový papír, dětské pleny, hygienické potřeby, plata od vajíček.
Obálky s fóliovým okénkem můžete vhazovat do modrého kontejneru. Fólie se vytřídí při rozvláknění papíru. Z tzv. bublinkových obálek nejprve odstraňte vnitřní ochrannou fólii, poté můžete obálku vytřídit.

Kde skladovat papír

Jedna česká domácnost vyprodukuje průměrně 45 kg papíru ročně. Pokud ho průběžně nevhazujete do modrých kontejnerů, ale chcete je odvézt najednou do sběrných surovin, je dobré skladovat je na suchém místě v papírové krabici nebo bedýnce. Často také střádáme papír pro naše děti, vnoučata, děti známých a podobně, které soutěží ve školním sběru.

Pokud máte domácí kancelář, vedle psacího stolu vám nesmí chybět koš na papír nebo skartovačka. Skartované dokumenty lze bez obav vhodit do tříděného odpadu. Jestliže vyhazujete nedůležité dokumenty se svorkami, nemusíte je složitě odstraňovat. V papírnách dochází k rozvláknění papíru a kovové svorky se tak odloučí.

Recyklace papíru aneb Z domácnosti do tiskárny

Pro modrý kontejner si přijede speciální svozové auto, které je viditelně označeno. Pokud vidíte obyčejné popelářské auto, jak nakládá modrý kontejner, pořádně se podívejte – musí mít ceduli s označením druhu odpadu, který je právě svážen. Na dotřiďovací lince se papír nadále třídí podle druhů, separují se nežádoucí prvky a papír se následně lisuje do velkých balíků, které putují opět na dotřiďovací linku. Tam se papír třídí na časopisy, noviny, lepenku a karton a ostatní papír. Roztřídění papír je odvezen na zpracování do papíren.

Papírny disponují obří nádobou s vodou, do které se nasype přivezený papír a rozmixuje se na jemná vlákna. V této fázi jsou odstraněny příměsi, jako jsou svorky nebo fóliová okénka z obálek. Rozemletá směs putuje v tenké vrstvě na speciální síto, poté se lisuje a suší. Papír lze recyklovat až 7x, každým dalším zpracováním se ale papírové vlákno zkracuje a ztrácí na kvalitě. Z tohoto důvodu jsou například obaly od vajíček nerecyklovatelné, papírové vlákno je již příliš krátké.

A co lze vyrobit z recyklovaného papíru?

  • Toaletní papír
  • Kancelářský papír
  • Papírové brikety
  • Nasávaná kartonáž (obaly od vajíček)
  • Noviny
  • Krabice
  • Školní sešity
  • Papírové stavební izolace
Z našeho článku zjistíte, že třídění papíru v ČR má velké rezervy. Změňte tento stav právě vy!