Zjistěte vše o sběrných dvorech, které se velkou měrou podílejí na eliminaci černých skládek

Zřizování sběrných dvorů je služba pro občany, na kterou přistupuje stále více měst a obcí. Ve sběrných dvorech se shromažďuje odpad, který nelze běžně odnést do kontejneru. Jedná se zejména o nebezpečný a velkoobjemový odpad, různé kovy a elektrické spotřebiče. Sběrný dvůr zajistí roztřídění odpadů a následnou ekologickou likvidaci. Neplatí však, že do sběrného dvora můžete odvézt cokoliv – pouze schválené druhy odpadů.

Jak by měl sběrný dvůr vypadat?

O tom, zda občané budou sběrný dvůr využívat, rozhoduje také to, jak je samotný dvůr zařízený. Musí disponovat dostatečnými prostory na shromažďování odpadu, plastovými sudy, kontejnery. Předpisy stanovují jasně, jak by měl sběrný dvůr vypadat – samostatná uzamykatelná budova s betonovou podlahou vyspádovanou do bezodtokové jímky. Součástí sběrného dvora musí být také budova s betonovou podlahou pro skladování vysloužilých elektrospotřebičů. Až tedy nebudete vědět, kam s elektroodpadem, rozhodně do sběrného dvora!

Koupili jste si nový telefon a nevíte co s tím starým, který je ještě funkční? Na stránkách venujmobil.cz se dozvíte, jak věnovat svůj funkční telefon a udělat tak radost těm, kteří ho potřebují!

Pomocí aplikace ZmapujTo pomůžete k čistším městům a obcím.

Jak přesvědčují česká města a obce občany k odvodu odpadu na sběrný dvůr?

  • Hradec Králové – provozuje celkem 4 sběrné dvory a 2x ročně zajišťuje mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. V rámci komunitního kompostování provádí také bezplatný sběr biomasy z domácností.
  • Příbram plánuje novou výstavbu sběrného dvora kompostárny, protože stávající prostory jsou již nedostačující. Nový areál přispěje ke zvýšenému odběru recyklovatelného odpadu.
  • V Přerově také plánují výstavbu zbrusu nového, již druhého, sběrného dvora, na který získali v loňském roce dotaci. Zastupitelstvo tak doufá, že eliminuje černé skládky v okolí města.

Jestliže vás trápí černé skládky ve vašem okolí, doporučujeme stáhnout si aplikaci ZmapujTo do svého chytrého telefonu. Černou skládku vyfoťte a označte ji v mapě. Provozovatel ZmapujTo po té upozorní příslušné úřady. Vy pak v aplikaci můžete sledovat detailu hlášení.

Co se starým počítačem? Využijte kolektivní systém a zpětný odběr elektrozařízení, nebo vysloužilým, ale stále funkčním počítačem, udělejte radost někomu dalšímu. Na venujpocitac.cz pomůžete dětem z dětských domovů
Starý počítač odneste do sběrného dvora, nebo ho věnujte.